Quyết định 108/ttg

Xem 1-20 trên 30 kết quả Quyết định 108/ttg
 • Quyết định 108/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử Trưởng ban Chỉ đạo trung ương đổi mới doanh nghiệp và Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 121 8   Download

 • Quyết định 108/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  doc5p trongthuy 18-08-2009 187 22   Download

 • Quyết định 108/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  doc12p diennghia 19-08-2009 102 20   Download

 • Quyết định 108/2003/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf11p manhquynh 10-10-2009 100 17   Download

 • Quyết định 108/2009/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ tài chính.

  doc5p kimcang111 31-03-2014 40 7   Download

 • Quyết định 108/2003/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf10p lawdt6 02-12-2009 41 2   Download

 • Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawttnh2 11-11-2009 400 94   Download

 • Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 do Chính Phủ ban hành

  pdf8p lawgtvt10 26-11-2009 124 25   Download

 • Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf11p duongyenngoc 23-10-2009 83 19   Download

 • Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf4p lawttyt3 30-11-2009 93 13   Download

 • Quyết định số 172/2008/QĐ-TTg về việc bổ sung quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttyt2 30-11-2009 111 12   Download

 • Quyết định số 108/2001/QĐ-TTg về việc thành lập ban chỉ đạo nhà nước về di dân, tái định cư Dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbds6 06-11-2009 54 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p haihoabatbuom 20-04-2010 50 5   Download

 • Quyết định số 108/2008/QĐ-TTg về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawttnh19 19-11-2009 33 4   Download

 • Quyết định số 46/2009/QĐ-TTG về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttyt1 30-11-2009 52 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 108/2002/qđ-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lawdt7 02-12-2009 61 3   Download

 • Quyết định số 108/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành dược giai đoạn 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p quanglinh 23-10-2009 33 2   Download

 • Quyết định số 108-TTg về mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quản lý bằng hạn ngạch trong năm 1993 do thủ tướng chính phủ ban hành

  pdf3p lawxnk8 11-11-2009 40 2   Download

 • Quyết định số 68/TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho viện quân y 108 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawgd9 22-11-2009 23 2   Download

 • Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf10p lawdt3 02-12-2009 68 2   Download

Đồng bộ tài khoản