Quyết định 118/ttg

Xem 1-20 trên 42 kết quả Quyết định 118/ttg
 • Quyết định 118-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở vào tiền lương

  doc3p chanhson 19-08-2009 699 17   Download

 • Quyết định 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

  doc4p chanhson 19-08-2009 220 13   Download

 • Quyết định 118/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

  pdf7p lawttnh1 11-11-2009 99 14   Download

 • Quyết định 118/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ

  pdf15p mychau 18-08-2009 49 5   Download

 • Quyết định 118/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm 'Tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy' tại tỉnh Tây Ninh

  doc12p dangngoclan 19-08-2009 75 5   Download

 • Quyết định 118/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng thủ đô Hà Nội

  doc2p quynhtrang 19-08-2009 52 2   Download

 • Quyết định 118/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cho vay bằng ngoại tệ đối với một số dự án trọng điểm

  doc2p quynhson 19-08-2009 57 2   Download

 • Quyết định 118/2002/QĐ-TTg về việc thành lập các trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều trong QĐ 422/QĐ-TTg ngày 19/5/1998 và QĐ 89/1999/QĐ-TTg ngày 3/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p lawxnk4 10-11-2009 48 2   Download

 • Quyết định 118/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  doc2p diennghia 19-08-2009 43 1   Download

 • Công văn 1537/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 1897/UBND-TC ngày 18/06/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị xem xét giải quyết cho phép bán đối với những nhà không có nguồn gốc là nhà ở mà đã bố trí làm nhà ở sau ngày ban hành Quyết định 118/TTg ngày 27/12/1992 của Thủ tướng Chính phủ

  doc1p tuyettrang 07-08-2009 91 7   Download

 • Quyết định số 38/2003/QĐ-UB về việc hỗ trợ tiền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc diện chính sách theo Quyết định 118/TTg ngày 27 tháng 2 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ khi được Nhà nước giao đất tái định cư để giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  pdf2p lawvhxh13 19-11-2009 46 5   Download

 • Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

  pdf8p womanhood911_01 05-10-2009 246 51   Download

 • QUYẾT ĐỊNH - Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 ...

  doc4p minhthanh 17-08-2009 220 30   Download

 • Quyết định 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở...

  doc3p tramvo 19-08-2009 364 30   Download

 • Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn...

  doc4p minhthanh 14-08-2009 196 27   Download

 • Quyết định số 118-TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawbds7 06-11-2009 117 7   Download

 • Quyết định số 118/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawvhxh5 16-11-2009 65 7   Download

 • Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

  pdf2p lawgd7 22-11-2009 54 5   Download

 • Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ.

  pdf5p lawvhxh7 16-11-2009 85 4   Download

 • Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf12p lawttnh19 19-11-2009 25 4   Download

Đồng bộ tài khoản