Quyết định 14/1999/qđ/btc

Xem 1-6 trên 6 kết quả Quyết định 14/1999/qđ/btc
 • Quyết định 14/1999/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường Quốc lộ 1A trạm Bừn Lức Km 1933 tỉnh Long An

  doc2p anhphuong 17-08-2009 42 2   Download

 • Quyết định 51/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3 ngày 27/2/1999 và Quyết định 43/2000/QĐ- UBCK3 ngày 14/6/2000

  doc2p mynuong 19-08-2009 37 5   Download

 • Quyết định 51/2003/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3 ngày 27/2/1999 và Quyết định 43/2000/QĐ- UBCK3 ngày 14/6/2000 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p trieuhoang 17-10-2009 55 4   Download

 • Quyết định số 14/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường Quốc lộ 1A trạm Bừn Lức Km 1933 tỉnh Long An do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 49 2   Download

 • Quyết định số 39/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 14 km 352 - km 402 đoạn Buôn Ma Thuột - Buôn Hồ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 38 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN NHƯ: TÀU THUYỀN, Ô TÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG THỂ THAO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH Căn cứ pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001; Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về LPTB; Căn cứ Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ Căn cứ Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND Thà...

  pdf6p vienthieu 31-12-2010 80 7   Download

Đồng bộ tài khoản