Quyết định 1417/tc/tcđn

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quyết định 1417/tc/tcđn
  • Quyết định 1417/TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc ban hành Bản quy định về tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

    doc9p quynhson 19-08-2009 56 1   Download

  • Quyết định số 1417/TC/TCĐN về việc ban hành Bản quy định về tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

    pdf11p lawbds8 22-11-2009 84 4   Download

  • Chỉ thị số 13/CT-UB-KT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1417/TC-TCĐN ngày 31/12/1994 của Bộ Tài chính về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển, áp dụng đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

    pdf4p lawdt12 02-12-2009 47 4   Download

Đồng bộ tài khoản