» 

Quyết định 15

 • Tổng hợp các biểu mẫu sổ sách kế toán theo Quyết định 15

  Tổng hợp tất cả những mẫu văn bản, sổ sách theo quyết định 15 của Chính Phủ bao gồm bảng lương, bảng chấm công, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ ....

  xls 188p havang 06-07-2009 18229 5240

 • Quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  Quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

  doc 57p trongthuy 18-08-2009 20632 2278

 • Quyết định 15/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  Quyết định 15/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng điện tử

  doc 12p hueman 16-08-2009 481 157

 • Quyết định 15/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 15/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc 2p mychau 18-08-2009 193 80

 • Quyết định 15/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định 15/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm

  pdf 6p mychau 18-08-2009 209 58

 • Quyết định 15/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

  Quyết định 15/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf 3p nguyenchien 08-08-2009 331 44

 • Quyết định 15/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  Quyết định 15/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng

  doc 10p trucsinh 19-08-2009 353 37

 • Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

  Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số điều Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị...

  pdf 7p trucsinh 19-08-2009 164 23

 • Quyết định 15/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  Quyết định 15/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế do Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam cung cấp

  doc 2p phamvu 14-08-2009 49 13

 • Quyết định 15/2009/QĐ-UBND

  Quyết định 15/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần thơ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  pdf 2p lawttnh11 13-11-2009 83 12

 • Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu

  doc 2p nhatson 18-08-2009 72 11

 • Quyết định 15/2003/QĐ-TTg

  Quyết định 15/2003/QĐ-TTg về danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật và tối mật trong ngành ngân hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf 2p quyenlinh 23-10-2009 45 10

 • Quyết định 15/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  Quyết định 15/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định chế độ bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước

  doc 7p thienthan 19-08-2009 83 10

 • Quyết định 15/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 15/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 08/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc 2p trongthuy 18-08-2009 93 9

 • Quyết định 15/2003/QĐ-BTP

  Quyết định 15/2003/QĐ-BTP về việc ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành

  pdf 4p lawqds3 09-12-2009 41 7

 • Quyết định 15/2006/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 15/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf 13p lawgd3 04-11-2009 46 5

 • Quyết định 15/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

  Quyết định 15/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

  doc 24p chanhson 19-08-2009 67 5

 • Quyết định 15/2007/QĐ-UBND

  Quyết định 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  pdf 14p lawdt2 02-12-2009 36 4

 • Quyết định 15/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  Quyết định 15/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng

  doc 18p quynhtrang 19-08-2009 65 4

 • Quyết định 15/2005/QĐ-UB

  Quyết định 15/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

  pdf 1p lawdn5 31-10-2009 33 3

 • + Xem thêm 1512 Quyết định 15 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản