Quyết định 152/ttg

Xem 1-15 trên 15 kết quả Quyết định 152/ttg
 • Quyết định 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế

  doc2p ngoctrang 17-08-2009 57 2   Download

 • Quyết định 152/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020

  pdf56p trucsinh 19-08-2009 137 17   Download

 • Quyết định 152/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

  doc2p tonynguyen 14-08-2009 83 5   Download

 • Quyết định 152/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Thương mại giai đoạn 2002-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf9p lawdn9 31-10-2009 37 1   Download

 • Quyết định 152/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Thương mại giai đoạn 2002-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawgtvt7 26-11-2009 33 1   Download

 • Quyết định số 152/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawgd7 22-11-2009 87 8   Download

 • Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawttnh15 13-11-2009 48 4   Download

 • Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf21p lawdt3 02-12-2009 43 4   Download

 • Quyết định số 152/2001/QĐ-TTg về cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú yên vay vốn của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdt8 02-12-2009 50 4   Download

 • Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf22p hobichngoc 17-10-2009 51 3   Download

 • Quyết định số 152/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawvhxh5 16-11-2009 19 3   Download

 • Quyết định số 152/2004/QĐ-TTg về việc chuyển Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn6 31-10-2009 40 2   Download

 • Quyết định số 152/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgd5 04-11-2009 35 2   Download

 • Thông tư Số: 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng được áp dụng với các đối tượng như: Đối tượng được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg.

  pdf12p nhokbuongbinh91 28-11-2016 6 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống ...

  pdf6p lawgd2 04-11-2009 179 16   Download

Đồng bộ tài khoản