Quyết định 1666/qđ

Xem 1-14 trên 14 kết quả Quyết định 1666/qđ
 • Quyết định 1666/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ vào danh mục giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố để vay vốn bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  doc1p tuyettrang 07-08-2009 192 21   Download

 • Quyết định 1666/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ vào danh mục giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố để vay vốn bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  doc0p 1huutri 06-08-2009 110 9   Download

 • Quyết định 1666/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 và cầu Bãi Chãy

  doc2p quynhtrang 19-08-2009 52 3   Download

 • Quyết định 1666/2013/QĐ-UBND về Đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  pdf18p buitubt 06-03-2014 19 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2011-2016 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf21p socoladaungot 13-07-2012 71 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CỦA BỘ NỘI VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

  pdf19p daumeoduoicop 29-03-2010 72 7   Download

 • Quyết định số 1666/QĐ-NHNN về việc bổ sung trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ vào danh mục giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố để vay vốn bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf2p lawttnh4 11-11-2009 70 5   Download

 • Quyết định số 1666/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawvhxh6 16-11-2009 23 3   Download

 • Quyết định số 1666/1999/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 và cầu Bãi Chãy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawbds7 06-11-2009 45 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf4p cavienchien5k 19-07-2010 34 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, BÃI BỎ THỦ TỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  pdf17p keodualadua 13-12-2012 20 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

  pdf1p nhanhoxihxih 07-11-2012 18 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020”

  pdf10p ngu_mieu 23-10-2012 41 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1666/1999/qđ-bgtvt về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10, quốc lộ 18 và cầu bãi chãy do bộ trưởng bộ giao thông vận tải ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 33 1   Download

Đồng bộ tài khoản