Quyết định 170/2008

Xem 1-9 trên 9 kết quả Quyết định 170/2008
 • Nghị quyết số 720/2008/UBTVQH12 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf6p lawttnh13 13-11-2009 62 11   Download

 • Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg về việc chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p luuduchoa 10-10-2009 56 4   Download

 • Quyết định số 170/2008/QĐ-BCA(X11) về việc ban hành quy định nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương và các trường Công an nhân dân đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh do Bộ Công an ban hành

  pdf8p lawgd2 04-11-2009 59 4   Download

 • Thông tư 24/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

  pdf10p 1huutri 06-08-2009 97 1   Download

 • Thông tư 24/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 80 8   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/UBTVQH10 ngày 26/4/2002; Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ...

  pdf7p abcdef_42 02-11-2011 31 3   Download

 • Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

  pdf10p lawttnh4 11-11-2009 85 2   Download

 • Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LINCOLN UNIVERSITY OAKLAND, CA, USA INTERNATIONAL PROGRAM VIETINBANK MTO II’S BUSINESS STRATEGY FOR FOREIGN CURRENCY BANKNOTES A RESEARCH PAPER SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY OF LINCOLN UNIVERSITY FOR THE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION BY NGUYEN NGOC THANH 2008 Lời mở đầu Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

  pdf48p augi12 17-01-2012 39 2   Download

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt được ban hành căn cứ theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Quyết định số 2582/QĐ-BGTVT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 3927/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

  pdf380p tangtuy15 11-06-2016 12 2   Download

Đồng bộ tài khoản