Quyết định 250/ttg

Xem 1-16 trên 16 kết quả Quyết định 250/ttg
 • Quyết định 250/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

  doc2p hoanglinh 19-08-2009 82 4   Download

 • Quyết định 250/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet

  doc7p trangson 19-08-2009 30 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf22p daumeoduoicop 26-03-2010 88 8   Download

 • Quyết định số 250/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawdt5 02-12-2009 41 4   Download

 • Quyết định số 250/2006/QĐ-TTg về Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010 và Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn quốc gia Chương trình thương hiệu quốc gia...

  pdf2p truongbachi 23-10-2009 60 2   Download

 • Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p khactrieu 23-10-2009 52 2   Download

 • Quyết định số 250/1998/QĐ-TTg về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf10p lawtm9 29-10-2009 44 2   Download

 • Quyết định số 250/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawvhxh4 16-11-2009 31 2   Download

 • Quyết định số 250-TTg về việc thành lập Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt10 26-11-2009 27 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 250/1998/qđ-ttg về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999 do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p lawxnk6 11-11-2009 61 9   Download

 • Thông tư số 22/1998-TT-BTM về việc điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999 do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/1998/QĐ-TTg ngày 24/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999

  pdf5p lawtm9 29-10-2009 34 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CHỦ NHIỆM HỢP TÁC XÃ CÓ QUY MÔ TOÀN XÃ TRONG THỜI KỲ BAO CẤP CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CỦA NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf4p bachqua 19-04-2013 27 3   Download

 • Vườn quốc gia Núi Chúa được thành lập theo Quyết định số 134/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, diện tích tự nhiên là 29.865 ha, gồm diện tích trên đất liền 22.513 ha, phần biển 7.352 ha, với một quần thể núi nằm ven biển gọi chung là Núi Chúa. Địa hình chia cắt mạnh bởi khe suối lớn, có độ dốc lớn thường từ 250 –400, thấp dần về cả 4 phía. Khí hậu nơi đây khô hạn nhất tỉnh Ninh Thuận và cả nước.

  doc5p orchid 18-03-2009 353 89   Download

 • Tài nguyên sinh vật của vườn quốc gia núi chúa tỉnh Ninh Thuận (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 4/2004, 528-529) Vườn quốc gia Núi Chúa được thành lập theo Quyết định số 134/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, diện tích tự nhiên là 29.865 ha, gồm diện tích trên đất liền 22.513 ha, phần biển 7.352 ha, với một quần thể núi nằm ven biển gọi chung là Núi Chúa.

  pdf10p kyniem12122009 24-04-2011 129 27   Download

 • (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 4/2004, 528-529) Vườn quốc gia Núi Chúa được thành lập theo Quyết định số 134/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, diện tích tự nhiên là 29.865 ha, gồm diện tích trên đất liền 22.513 ha, phần biển 7.352 ha, với một quần thể núi nằm ven biển gọi chung là Núi Chúa. Địa hình chia cắt mạnh bởi khe suối lớn, có độ dốc lớn thường từ 250 – 400, thấp dần về cả 4 phía.

  pdf13p gptn31 07-12-2012 39 6   Download

 • Thông tư 22/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/1998/QĐ-TTg ngày 24/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999

  doc4p thachsanh 18-08-2009 37 3   Download

Đồng bộ tài khoản