Quyết định 252/ttg

Xem 1-12 trên 12 kết quả Quyết định 252/ttg
 • Quyết định 252/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Cao su Việt Nam

  doc2p hoanglinh 19-08-2009 50 4   Download

 • Quyết định 252/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hoá thời Trần tại tỉnh Nam Định đến năm 2015

  doc4p trangson 19-08-2009 37 3   Download

 • Quyết định 252/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới

  doc9p thuylam 16-08-2009 25 1   Download

 • Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg về việc quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawgtvt6 26-11-2009 45 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p kuckucucu 16-05-2012 38 6   Download

 • Quyết định số 252/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawvhxh9 19-11-2009 47 3   Download

 • Quyết định số 252/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawvhxh4 16-11-2009 28 2   Download

 • Quyết định số 252/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Công đoàn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgd3 04-11-2009 54 1   Download

 • Tổng công ty cao su Việt Nam được thành lập theo Quyết định 252/TTg ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ và hoạt động theo mô hình Tổng công ty 91 “Thí điểm thành lập một số Tổng công ty theo mô hình Tập đoàn kinh doanh” (QĐ 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ).

  pdf83p nhanma1311 08-12-2012 47 26   Download

 • Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-NHNN của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới

  doc29p giangdien 18-08-2009 63 4   Download

 • Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-BTS-NHNN về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước ban hành, để về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới...

  pdf26p lawbmhc10 24-11-2009 42 3   Download

 • Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-BTS-NHNN về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước ban hành, để về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới...

  pdf28p khactrieu 23-10-2009 44 2   Download

Đồng bộ tài khoản