Quyết định 255/ttg

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quyết định 255/ttg
 • Quyết định 255/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Thép Việt Nam

  doc2p hoanglinh 19-08-2009 89 7   Download

 • Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawttyt3 30-11-2009 108 11   Download

 • Quyết định số 255/2003/QĐ-TTg về việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học, trạm xá của các nông, lâm trường về địa phương quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawgtvt6 26-11-2009 74 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO TỈNH NAM ĐỊNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p inoneyear2 18-03-2010 43 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2016” CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư...

  pdf10p minhtri2205 29-05-2013 21 2   Download

Đồng bộ tài khoản