Quyết định 256/ttg

Xem 1-9 trên 9 kết quả Quyết định 256/ttg
 • Quyết định 256/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Giấy Việt Nam

  doc2p hoanglinh 19-08-2009 104 4   Download

 • Quyết định 256/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

  doc12p diennghia 19-08-2009 234 50   Download

 • Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf14p truongbachi 23-10-2009 82 15   Download

 • Quyết định số 256-TTg về chế độ tập sự đối với học sinh tốt nghiệp đại học và trung học chuyên nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawgd10 22-11-2009 57 15   Download

 • Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf12p lawvhxh12 19-11-2009 59 14   Download

 • Quyết định số 256/QĐ-TTg về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf11p lawvhxh5 16-11-2009 52 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH LMLM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p caucathadieu 28-04-2010 55 3   Download

 • Quyết định số 256/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p duongyenngoc 23-10-2009 38 2   Download

 • g Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đặt vị trí quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Quan điểm này được thể hiện rõ trong Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 25-6-1998: "Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân".

  pdf4p meomayhamchoi 28-06-2011 175 83   Download

Đồng bộ tài khoản