Quyết định 26

Xem 1-20 trên 1702 kết quả Quyết định 26
 • Quyết định 26/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  pdf3p nguyenchien 08-08-2009 176 24   Download

 • Quyết định 26/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định s...

  doc10p mychau 18-08-2009 123 22   Download

 • Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Quy định về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 1/7/2004 và kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf3p tramvo 19-08-2009 195 22   Download

 • Quyết định 26/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 323: 2004 "Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế"

  doc25p quynhtrang 19-08-2009 61 18   Download

 • Quyết định 26/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 374: 2006 "Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu"

  doc10p thienthan 19-08-2009 58 13   Download

 • Quyết định 26/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước

  doc4p trongthuy 18-08-2009 114 11   Download

 • Quyết định 26/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục Ngân sách nhà nước

  doc2p sontinh 18-08-2009 78 9   Download

 • Quyết định 26/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc

  doc2p dieucomet 14-08-2009 60 5   Download

 • Quyết định 26/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp

  doc2p landai 14-08-2009 91 5   Download

 • Quyết định 26/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung học chuyên nghiệp do Bộ Giao dục và Đào ban hành

  pdf13p lawgd5 04-11-2009 35 5   Download

 • Quyết định 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành quy định việc tập trung, xử lý các đối tượng: người xin ăn, người lang thang sống nơi công cộng và người tâm thần lang thang trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  pdf7p lawvhxh1 16-11-2009 46 5   Download

 • Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

  pdf5p lawttnh19 19-11-2009 34 4   Download

 • Quyết định 26/2003/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

  pdf5p lawttyt7 30-11-2009 60 4   Download

 • Quyết định 26/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài nội tỉnh do Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam cung cấp

  doc2p dembuonngu 16-08-2009 44 2   Download

 • Quyết định 26/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế

  doc3p thuylam 16-08-2009 50 2   Download

 • Quyết định 26/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

  pdf2p mychau 18-08-2009 75 2   Download

 • Quyết định 26/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định xây dựng và điều hành kế hoạch tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của doanh nghiệp

  doc7p vantien 19-08-2009 33 2   Download

 • Quyết định 26/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

  doc3p thienthan 19-08-2009 73 2   Download

 • Quyết định 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Thượng Thanh. Địa điểm: phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

  pdf12p thienthan 19-08-2009 47 2   Download

 • Quyết định 26/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số mức thu phí chợ tại Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục và mức thu phí chợ; phí qua phà; qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi mặt nước; phí vệ sinh và phí...

  pdf3p lawttnh9 12-11-2009 59 2   Download

Đồng bộ tài khoản