Quyết định 302/ttg

Xem 1-7 trên 7 kết quả Quyết định 302/ttg
 • Quyết định 302/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh hệ số (K) trong khung giá đất ban hành theo Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994

  doc1p chanhson 19-08-2009 120 13   Download

 • Quyết định 302/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau

  doc2p nhatson 18-08-2009 39 2   Download

 • Quyết định số 302-TTg về việc điều chỉnh hệ số (K) trong khung giá đất ban hành theo Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawtm10 22-11-2009 46 3   Download

 • Quyết Định số 302-TTg Về việc ban hành chế độ báo cáo kế hoạch và hệ thống chi tiêu kế hoạch sản xuất - kỹ thuật – tài chính hàng năm của các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf8p lawktkt7 29-10-2009 37 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 302/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p daumeoduoicop 29-03-2010 91 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH BÌNH ĐỊNH TRỪ DỊCH RẦY NÂU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p inoneyear2 18-03-2010 46 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ươ...

  pdf11p minhtri2205 29-05-2013 35 2   Download

Đồng bộ tài khoản