Quyết định 317/ttg

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quyết định 317/ttg
 • Quyết định 317/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Ban chỉ đạo về phát triển thủy lợi và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

  doc1p quynhtrang 19-08-2009 58 1   Download

 • Quyết định số 317-TTg về việc chuyển nhà khách, nhà nghỉ của các Bộ, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang kinh doanh khách sạn du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbds8 22-11-2009 57 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p 2namsau 29-05-2012 30 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN Y TẾ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điề...

  pdf11p minhtri2205 29-05-2013 24 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ VẮC XIN LMLM, HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG CHO CÁC TỈNH ĐỊA PHƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p kisyodau 03-06-2011 23 1   Download

Đồng bộ tài khoản