Quyết định 35/ttg

Xem 1-20 trên 44 kết quả Quyết định 35/ttg
 • Quyết định 35/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao

  doc3p quynhtrang 19-08-2009 43 1   Download

 • Quyết định 35/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang

  doc2p giangdien 18-08-2009 67 9   Download

 • Quyết định 35/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy" tại tỉnh Quảng Ninh

  doc17p dangngoclan 19-08-2009 52 3   Download

 • Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf7p lybangbang 10-10-2009 88 25   Download

 • Quyết định số 35/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p truongvu 10-10-2009 79 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 35/2002/qđ-ttg', văn bản luật, dịch vụ pháp lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p lawdvpl2 10-11-2009 70 10   Download

 • Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf14p lawgtvt1 26-11-2009 59 7   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 35/2010/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA VÀ BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf7p bunbohue1810 21-06-2010 97 7   Download

 • Quyết định số 08/2006/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch của ngành Tư pháp do Bộ Tư Pháp ban hành, để thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý

  pdf11p lawdvpl1 10-11-2009 71 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHỦ TRƯƠNG, ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỪ NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014-1015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p inoneyear2 18-03-2010 76 6   Download

 • Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawdn2 31-10-2009 43 5   Download

 • Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf13p lawttnh10 12-11-2009 65 5   Download

 • Quyết định 190/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, điều chỉnh Danh mục B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ

  doc5p uyenson 19-08-2009 313 4   Download

 • Quyết định số 35/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawtm5 29-10-2009 43 4   Download

 • Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện "Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý" trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf4p lawdvpl1 10-11-2009 72 4   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 35/2010/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA VÀ BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf8p shishomaru 07-06-2010 73 4   Download

 • Quyết định số 35/2000/QĐ-TTg về một số biện pháp tiêu thụ lúa, gạo vụ Đông xuân 1999-2000 ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawtm8 29-10-2009 48 3   Download

 • Quyết định số 190/2005/QĐ-TTg về địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành, để sửa đổi điều chỉnh danh mục B và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 35/2002-Cp ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính Phủ

  pdf6p lawdn4 31-10-2009 52 3   Download

 • Quyết định Số: 35-TTg Về việc thành lập Ban công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 và Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá 9 ngày 21 tháng 10 năm 1995.

  pdf3p lawtm10 22-11-2009 58 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 35/2006/qđ-ttg', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p lawbmhc11 24-11-2009 39 3   Download

Đồng bộ tài khoản