Quyết định 393/ttg

Xem 1-6 trên 6 kết quả Quyết định 393/ttg
 • Quyết định 393/TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tính dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ

  doc5p quynhson 19-08-2009 80 15   Download

 • Quyết định số 393/QĐ-TTg về tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawvhxh4 16-11-2009 49 5   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 393/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG HÀ HÙNG, GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p shishomaru 07-06-2010 60 3   Download

 • Quyết định số 393/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p truongvekien 10-10-2009 54 2   Download

 • Quyết định số 393/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawdn8 31-10-2009 23 1   Download

 • Quyết định số 393-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf5p lawgtvt10 26-11-2009 41 1   Download

Đồng bộ tài khoản