Quyết định 432/ttg

Xem 1-9 trên 9 kết quả Quyết định 432/ttg
 • Quyết định 432/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng lập dự án quy hoạch, phát triển hệ thống sân bay toàn quốc

  doc2p quynhtrang 19-08-2009 35 2   Download

 • Quyết định 432/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Báo cáo khả thi Dự án đầu tư "Cải cách quản lý tài chính công"

  doc5p mynuong 19-08-2009 88 4   Download

 • Quyết định số 432/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và Phòng,chống HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttyt5 30-11-2009 95 6   Download

 • Quyết định số 432/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Báo cáo khả thi Dự án "Cải cách quản lý tài chính công" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawbmhc6 24-11-2009 48 2   Download

 • Quyết định số 432/TTg về việc thành lập Hội đồng lập dự án quy hoạch, phát triển hệ thống sân bay toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt10 26-11-2009 32 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf22p coolandclean 23-05-2012 37 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 432/QĐ-TTG NGÀY 12/4/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

  pdf18p keodualadua 14-12-2012 31 4   Download

 • VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CỦA TỈNH VĨNH LONG, ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-TTg, ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Xét Tờ trình số 121/TTr-SYT, ngày 17/01/2013 của Gi...

  pdf36p luatsuminhtri 19-06-2013 22 2   Download

 • Để thống nhất trong quản lý ngân sách nhà nước ( gồm chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng phát triển ) theo quy định tại Quyết định số 432 /QĐ-TTg

  pdf20p bachdiemmy 15-12-2009 100 9   Download

Đồng bộ tài khoản