Quyết định 664/ttg

Xem 1-6 trên 6 kết quả Quyết định 664/ttg
 • Quyết định 664/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản

  doc4p thachsanh 18-08-2009 208 2   Download

 • Quyết định số 664-TTg về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawxnk7 11-11-2009 67 5   Download

 • Quyết định số 664/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn” giai đoạn 2008 – 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawttnh23 19-11-2009 64 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CẤP QUẬN, HUYỆN VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN” GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 664/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p ht8287 20-12-2010 55 3   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 664/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG CAO VIẾT SINH GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p shishomaru 05-06-2010 48 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/TTLB về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn-Bộ Thương mại-Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 664-TTg ngày 18-10-1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản

  pdf25p lawxnk7 11-11-2009 56 7   Download

Đồng bộ tài khoản