Quyết định 67/2009/qđ

Xem 1-10 trên 10 kết quả Quyết định 67/2009/qđ
 • Quyết định 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

  pdf9p tramvo 19-08-2009 394 48   Download

 • Quyết định 67/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình áp dụng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD, ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  pdf9p lawttnh2 11-11-2009 76 9   Download

 • Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

  doc7p meomeo 08-05-2009 1030 82   Download

 • Quyết định 96/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, và Quyết ...

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 128 22   Download

 • Quyết định 96/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, và Quyết ...

  pdf2p tuyettrang 07-08-2009 327 19   Download

 • Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

  pdf8p lawvhxh1 16-11-2009 96 15   Download

 • Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p lawgd1 04-11-2009 95 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỀU 4 VÀ ĐIỀU 5 QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2009/QĐ-UBND NGÀY 03/8/2009 CỦA UBND TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2010 về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các...

  pdf2p vienthieu 31-12-2010 54 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2009/QĐ-UBND NGÀY 28/9/2009 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf2p socoladaungot 13-07-2012 35 4   Download

 • Thông tư 181/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg

  pdf3p lawttnh2 11-11-2009 71 6   Download

Đồng bộ tài khoản