Quyết định 685/ttg

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quyết định 685/ttg
 • Quyết định 685/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bán biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh

  doc2p chanhson 19-08-2009 82 1   Download

 • Quyết định 685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý, điều hành vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế

  pdf6p uyenson 19-08-2009 50 2   Download

 • Quyết định số 685/TTg về việc bán biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbds7 06-11-2009 42 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ CỬA KHẨU QUỐC TẾ ĐƯỜNG BỘ SỐ II (KIM THÀNH) THUỘC CẶP CỬA KHẨU QUỐC TẾ LÀO CAI (VIỆT NAM) - HÀ KHẨU (TRUNG QUỐC) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p nhanhoxihxih 01-11-2012 26 1   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Quyết định này quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương trong quy trình tổng hợp kế hoạch, phân bổ, thông báo, thanh toán và báo cáo tiến độ thực hiện nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế....

  pdf8p tapuaxinhdep 19-05-2013 12 1   Download

Đồng bộ tài khoản