Quyết định 69/2009

Xem 1-18 trên 18 kết quả Quyết định 69/2009
 • Quyết định 69/2009/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf12p lawttnh2 11-11-2009 76 8   Download

 • Quyết định 69/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh

  pdf9p ngoctrang 17-08-2009 90 6   Download

 • Quyết định về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

  doc8p meomeo 09-05-2009 236 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2010 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf109p inoneyear2 24-03-2010 120 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG KHU DÂN CƯ VÀ ĐẤT VƯỜN, AO KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ ĐẤT Ở; HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP VÀ TẠO VIỆC LÀM QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 21 VÀ ĐIỀU 22 NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

  pdf4p inoneyear2 22-03-2010 79 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2009/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf3p xexucxich 21-04-2010 63 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC NGHỀ TRONG NGÀNH XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHO LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO CƠ CHẾ ĐẶT HÀNG NĂM 2009 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

  pdf7p daumeoduoicop 27-03-2010 106 7   Download

 • Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ

  pdf7p lawvhxh1 16-11-2009 77 6   Download

 • Quyết định số 69/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh

  pdf8p lawdn1 31-10-2009 64 4   Download

 • Quyết định số: 69/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định, tiêu chuẩn khen thưởng các doanh nhân tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf5p ngochuyen2345 23-10-2015 7 0   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 40/2010/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 th...

  pdf14p cucaibanhchung 01-06-2010 92 14   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN... -------Số: /TB-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------... , ngày tháng năm 20... THÔNG BÁO Chủ trương thu hồi đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng ...

  pdf3p banhbeonhanthit 31-07-2013 66 6   Download

 • Mẫu Thông báo chủ trương của UBND cấp huyện về thu hồi đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Số: /TB-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ... , ngày tháng năm 20... THÔNG BÁO Chủ trương thu hồi đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng ...

  pdf3p muananghe 01-08-2013 47 6   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ Số: 69/2010/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1942/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THU ĐIỀU TIẾT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM LỌC DẦU VÀ HOÁ DẦU TIÊU THỤ TRONG NƯỚC CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN LỌC HOÁ DẦU BÌNH SƠN ...

  pdf11p cucaibanhchung 28-05-2010 126 11   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ Số: 69/2010/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1942/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THU ĐIỀU TIẾT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM LỌC DẦU VÀ HOÁ DẦU TIÊU THỤ TRONG NƯỚC CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN LỌC HOÁ DẦU BÌNH SƠN ...

  pdf9p bunbohue1810 18-06-2010 86 10   Download

 • Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địn...

  pdf14p abcdef_42 02-11-2011 30 5   Download

 • ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009; Nghị định số 124/2008/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 hướng dẫn Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp; Thông tư 130/2008/TT-BTC có hiệu lực ngày 18/01/2009 hướng dẫn Nghị định 124/2008/NĐ-CP; Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 về danh mục ngành nghề xã hội hóa; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách xã hội hóa; ...

  pdf9p myxaodon08 06-06-2011 176 54   Download

 • 1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2001) Điều 69 2. Luật xuất bản 2008 3. Luật số 19/2012/QH13 của Quôc hội ban hành Luật xuất bản 2012 4. Nghị định 111/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản. 5.

  doc6p bboy_over 11-06-2013 73 3   Download

Đồng bộ tài khoản