Quyết định 749/ttg

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quyết định 749/ttg
  • Quyết định 749/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi

    doc2p quynhson 19-08-2009 50 2   Download

  • Quyết định số 749/QĐ-TTg về việc các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

    pdf2p lawttnh22 19-11-2009 78 13   Download

  • Quyết định số: 1689/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025;...

    pdf6p ngochuyen2345 21-10-2015 10 0   Download

Đồng bộ tài khoản