Quyết định 751/ttg

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quyết định 751/ttg
 • Quyết định 751/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh

  doc2p quynhtrang 19-08-2009 56 2   Download

 • Quyết định số 751/1997/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng chính phủ ban hành

  pdf2p lawdt12 02-12-2009 62 9   Download

 • Quyết định số 751/2004/QĐ-TTg Về việc thay đổi Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttyt6 30-11-2009 51 2   Download

 • Quyết định số 751/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawdn2 31-10-2009 22 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ TRÌNH TỰ LẬP, PHÊ DUYỆT VÀ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HẰNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Chỉ thị số 751/CT-TTg ngày 03 tháng...

  pdf24p minhtri2205 29-05-2013 13 1   Download

Đồng bộ tài khoản