Quyết định 802/ttg

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quyết định 802/ttg
 • Quyết định 802/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng

  doc2p nguyetnga 19-08-2009 96 9   Download

 • Quyết định số 802/2003/QĐ-TTg về việc bổ sung ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgd5 04-11-2009 43 2   Download

 • Quyết định số 802/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawvhxh3 16-11-2009 25 2   Download

 • Hướng dẫn số 802/HD-TĐKT-V3 về việc tặng bằng khen của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ,cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương cho đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống pháp và chống Mỹ do Ban thi đua – khen thưởng Trung ương ban hành, để hướng dẫn thực hiện quyết định số 98/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tặng bằng khen của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ,cơ quan thu...

  pdf11p lawvhxh8 16-11-2009 91 4   Download

 • Thông tư số 07/1997/TT-NHNN7 về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 802/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 70 4   Download

Đồng bộ tài khoản