Quyết định 94/2009/qđ

Xem 1-13 trên 13 kết quả Quyết định 94/2009/qđ
 • Quyết định 94/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải,

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 107 5   Download

 • Quyết định 94/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải

  pdf10p 1huutri 06-08-2009 35 2   Download

 • Quyết định 94/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

  pdf4p tramvo 19-08-2009 47 1   Download

 • Quyết định số 94/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf23p lawttnh2 11-11-2009 65 9   Download

 • Quyết định số 94/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf24p tadinhphong 23-10-2009 265 82   Download

 • Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf10p lawgtvt1 26-11-2009 56 3   Download

 •  Quyết định số 94/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ, căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, căn cứ thông tư số 04/2010/TT-BXD. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p caoduong345 12-09-2015 30 4   Download

 • Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawttnh21 19-11-2009 35 2   Download

 • Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009 theo Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10/7/2008 đã thành công tốt đẹp. Kết quả đầy đủ, chi tiết của Tổng điều tra sẽ có được sau khi xử lý bằng công nghệ quét (scanning) toàn bộ hơn 22 triệu phiếu điều tra và thông thường công việc này phải mất 10-12 tháng.

  pdf8p hizaza 07-10-2009 1503 244   Download

 • Thông tư số 171/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  pdf5p lawktkt1 25-10-2009 123 24   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TẠI NƠI CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008; Căn cứ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số...

  pdf10p luatsuminhtri 19-06-2013 11 1   Download

 • Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2009, theo Quyết định số 94/2008/Qđ-TTg ban hành ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. đây là cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ tư và điều tra về nhà ở lần thứ ba, được tiến hành ở việt Nam kể từ sau thống nhất đất nước vào năm 1975. Mục đích của cuộc tổng điều tra này là thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở...

  pdf142p littlehippy91 07-09-2012 244 73   Download

 • Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 theo Quyết định số 94/2008/Qđ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. đây là cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ tư và điều tra nhà ở lần thứ ba tiến hành ở nước ta kể từ khi nước nhà thống nhất vào năm 1975. Mục đích của cuộc Tổng điều tra là thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ...

  pdf276p motorola_12 01-06-2013 67 18   Download

Đồng bộ tài khoản