» 

Quyết định Quản Lý

 • Chương 4. Quyết định quản lý nhà nước về kinh tế

  Quyết định quản lý Nhà nước là những hành vi của Nhà nước nhằm định ra mục tiêu, tính chất và chương trình hoạt động của con người, tập thể hoặc tổ chức phải thực hiện để giải quyết một vấn đề nhất định.

  ppt 20p buiduongson3 08-05-2010 1005 242

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 Quyết định quản lý

  Bài giảng quản trị học Chương 3 Quyết định quản lý, nội dung của chương gồm quyết định quản lý, quá trình ra quyết định, phương pháp và kỹ thuật ra quyết định quản lý. Cùng tham khảo bài giảng chất lượng để ôn tập và củng cố kiến thức quản trị học.

  pdf 9p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 24 5

 • Trương Trung Nghĩa - Bài tập nhóm môn kinh tế quản lý - Chi phí ngắn hạn của doanh nghiệp

  Trình bày các loại chi phí ngắn hạn của doanh nghiệp. sử dụng các chi phí trong các quyết định quản lý như thế nào ?

  doc 9p ahenpecked 24-12-2010 231 103

 • Chương 4. Quyết định quản lý nhà nước về kinh tế.

  Khái niệm. • Quyết định quản lý Nhà nước là những hành vi của Nhà nước nhằm định ra mục tiêu, tính chất và chương trình hoạt động của con người, tập thể hoặc tổ chức phải thực hiện để giải quyết một vấn đề nhất định.

  pdf 20p ben_123 07-10-2011 208 75

 • Bài giảng Khoa học quản lý: Chương 7 - Nguyễn Xuân Phong

  Bài giảng Khoa học quản lý Chương 7 Thông tin và quyết định quản lý nhằm trình bày các nội dung một số vấn đề lý luận về thông tin trong quản lý, hệ thống đảm bảo thông tin trong quản lý.

  pdf 52p vespa_12 15-04-2014 7 3

 • Bài giảng Quản lý học: Chương 3 - Th.S Nguyễn Quang Huy

  Chương 3 Ra quyết định quản lý, cùng tìm hiểu chương học này với nội dung trình bày về: Thông tin trong quản lý, quyết định trong quản lý, vai trò của quyết định trong quản lý, chức năng của quyết định quản lý, ra quyết định, quá trình ra quyết định.

  pdf 34p thanhdieutran 14-04-2014 9 2

 • Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Ngày 26 tháng 7 năm 2011 tại Quyết định số1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 (viết tắt là QHCHN) do Liên danh tư vấn quốc tế Perkin Eastman- Posco E&C- Jina Architects Co.Ltd (PPJ) cùng với tư vấn trong nước gồm Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn (VIAP) và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội (HUPI) thực hiện . Hồ sơ...

  doc 181p syhoangpham 25-06-2012 246 98

 • Mẫu quyết định xử lý khen thưởng

  Tài liệu tham khảo Quyết định xử lý khen thưởng

  doc 1p chuabietbo 17-04-2010 1121 97

 • Quyết định xử lý khen thưởng

  Tài liệu tham khảo về Quyết định xử lý khen thưởng

  doc 1p chuabietbo 17-04-2010 232 74

 • Quyết định thanh lý HĐLĐ

  Tài liệu tham khảo về Quyết định thanh lý HĐLĐ

  doc 1p chuabietbo 17-04-2010 188 67

 • Quyết định xử lý khiếu nại

  Tài liệu tham khảo về biểu mẫu quyết định xử lý khiếu nại

  doc 1p chuabietbo 17-04-2010 121 17

 • Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (chủ biên)

  Phần 2 Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước tập trung trình bày các nội dung: Quyết định quản lý hành chính nhà nước, kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hành chính nhà nước.

  pdf 60p hoa_loaken91 02-06-2014 23 8

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về Quản trị tài chính - TS. Nguyễn Văn Thuận

  Bài giảng Chương 1: Tổng quan về Quản trị tài chính trình bày các nội dung về vai trò của Quản trị tài chính, mục tiêu của doanh nghiệp, quyết định đầu tư, quyết định tài trợ, quyết định quản lý tài sản và một số nội dung khác.

  pdf 24p hoa_khoai91 12-06-2014 5 1

 • Bài giảng Giới thiệu về Kế toán quản trị - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Giới thiệu về Kế toán quản trị có nội dung trình bày về: Chức năng quản lý trong tổ chức, vai trò của thông tin trong việc đưa ra quyết định quản lý, bản chất của kế toán quản trị, các khác biệt giữa kế toán quản trị với kế toán tài chính, sự phát triển của nghề nghiệp kế toán quản trị.

  pdf 18p hoa_khoai91 12-06-2014 2 1

 • Quyết định số 1103/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

  pdf 380p huongruoutinhnong123 25-03-2014 3 0

 • Quyết định 64/2013/QĐ-UBND

  Quyết định 64/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  pdf 27p tanhthanhthanh23 17-04-2014 3 0

 • Quyết định 49/2013/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An

  Quyết định 49/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý Đề tài, Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh Nghệ An. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.

  pdf 36p thuthum 16-04-2014 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 - TS. Lê Đình Trực

  Hãy tham khảo Bài giảng Kế toán quản trị chương 7: Phân tích quyết định quản lý giúp người học biết cách sử dụng công cụ kế toán để chứng minh cho các quyết định trong quá trình hoạt động, biết cách sử dụng công cụ kế toán để chúng minh cho các quyết định về vốn đầu tư.

  pdf 83p nhihoangpham 09-09-2014 3 0

 • Quyết định 445/2013/QĐ-UBND

  Quyết định 445/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với đơn vị và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Giang.

  pdf 6p thuthum 16-04-2014 3 0

 • Quyết định 09/2013/QĐ-UBND

  Quyết định 09/2013/QĐ-UBND quy định quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị và cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 15p buitubt 05-03-2014 5 0

 • + Xem thêm 23647 Quyết định Quản Lý khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản