Quyết định số 11/2008/qđ-ubnd quyết định số 11/2008/qđ-ubnd

Xem 1-4 trên 4 kết quả Quyết định số 11/2008/qđ-ubnd quyết định số 11/2008/qđ-ubnd
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NHẬN LÀNG CÓ NGHỀ, LÀNG NGHỀ VÀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2008/QĐUBND NGÀY 18/12/2008 CỦA UBND TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Căn cứ T...

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 98 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỊA PHƯƠNG, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2008/QĐUBND NGÀY 18/11/2008 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

  pdf2p c2vang 29-09-2011 33 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 4641/QĐUBND NGÀY 17/10/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định s...

  pdf3p minhtri2205 29-05-2013 22 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2008/QĐUBND NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

  pdf3p xuanca_xuanca 23-02-2013 16 1   Download

Đồng bộ tài khoản