Quyết định số 12/2007

Xem 1-20 trên 279 kết quả Quyết định số 12/2007
 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 12/2007/qđ-btc ngày 13 tháng 03 năm 2007 về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán/ trung tâm giao dịch chứng khoán', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc14p lananh 15-07-2009 407 66   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT về việc ban hành nguyên tắc“Thực hành tốt phân phối thuốc” do Bộ Y tế ban hành

  pdf2p lawttyt3 30-11-2009 145 17   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM về Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu E để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa do Bộ Thương Mại ban hành.

  pdf47p truongbachi 23-10-2009 153 15   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT về việc ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  pdf26p lawbds3 06-11-2009 101 14   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BCT về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

  pdf79p truongbachi 23-10-2009 143 13   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

  pdf16p lawbds3 06-11-2009 55 6   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-KTNN về việc thành lập kiểm toán nhà nước khu vực VIII do Kiểm toán Nhà nước ban hành

  pdf2p lawktkt1 25-10-2009 57 3   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong định giá tài sản thi án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf10p lawtttotung1 29-10-2009 54 3   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Đường sông miền Bắc sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn3 31-10-2009 53 3   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc giao đợt 1 chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

  pdf25p lawbds3 06-11-2009 61 3   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf2p lawvhxh6 16-11-2009 37 3   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế khí tượng hàng không dân dụng do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 79 3   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BNN về việc công bố danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  pdf1p lawttyt3 30-11-2009 39 2   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

  pdf7p lawttyt3 30-11-2009 34 2   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BLĐTBXH về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

  pdf2p lawbmhc4 24-11-2009 32 1   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawttyt3 30-11-2009 40 1   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc giao đợt 1 chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

  pdf23p lawdt3 02-12-2009 48 1   Download

 • Quyết định số 29/2007/QĐ-BYT Về việc bổ sung một số nội dung của nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc" ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

  pdf2p lawttyt3 30-11-2009 161 14   Download

 • QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các công ty niêm yết, ...

  doc19p lananh 15-07-2009 330 102   Download

 • Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để đính chính mức giá đất tại một số đường, phố trong các bảng phụ lục kèm theo quyết định số 242/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2007

  pdf3p lawbds3 06-11-2009 64 11   Download

Đồng bộ tài khoản