Quyết định số 1623

Xem 1-7 trên 7 kết quả Quyết định số 1623
 • Quyết định số 1623/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí khắc phục mưa bão do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawvhxh6 16-11-2009 16 2   Download

 • Quyết định số 1623/2004/QĐ-BTM về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2004 do Bộ Thương mại ban hành

  pdf3p ngotiendoan 23-10-2009 36 1   Download

 • Quyết định số 1623/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi tại các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải

  pdf3p lawgtvt1 26-11-2009 63 1   Download

 • NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------Số: 1623/QĐ-NHNN Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt độn...

  pdf7p conchokon 24-09-2012 61 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf6p caythongxinh 20-12-2012 15 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p caythongxinh 24-12-2012 12 1   Download

 • Vài nét lịch sử máy tính Các thế hệ máy tính điện tử Phân loại Các thành phần cơ bản Vài nét lịch sử máy tính Blaise Pascal (1623 – 1662) Máy cộng cơ học đầu tiên trên thế giới 1642 1670 Gottfried Leibritz (1646 – 1716) Cải tiến máy của Pascal để +, -, *, / Charle Babbage Không nên phát triển máy cơ học Máy tính với chương trình bên ngoài John von Neumann Nguyên lý có tính chất quyết định . Chương trình lưu trữ trong máy ....

  pdf26p muaythai10 18-11-2011 119 23   Download

Đồng bộ tài khoản