Quyết định số 1829/qđ

Xem 1-8 trên 8 kết quả Quyết định số 1829/qđ
 • Quyết định số 1829/QĐ về việc chuẩn y danh mục pháp luật hiện hành và cho phổ biến, thi hành trong cả nước do Bộ giáo dục ban hành

  pdf3p lawgd10 22-11-2009 28 3   Download

 • Quyết định số 1829-QĐ/PC về việc sửa đổi và bổ sung quy trình thử tàu thủy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf4p lawgtvt11 26-11-2009 42 3   Download

 • Quyết định số 1829/QĐ-SGTCC về việc ban hành Quy định về quy trình, thủ tục xét khen thưởng của Sở Giao thông - Công chính TP. Hồ Chí Minh do Sở Giao thông công chính ban hành

  pdf9p lawgtvt3 26-11-2009 48 1   Download

 • Quyết định số 1829/2005/QĐ-CT về việc phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao cho Công ty Việt Hải thuê để xây dựng Nhà máy chế biến nông sản và Trung tâm kinh doanh hàng dệt may tại Cụm công nghiệp liền kề KCN Quế Võ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf2p lawbds4 06-11-2009 51 4   Download

 • Quyết định số 1829/2002/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong ngành y tế”

  pdf13p lawttyt8 30-11-2009 30 4   Download

 • Quyết định 1829/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế công bố công khai và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

  pdf10p nanghonghoang 28-03-2014 22 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TRUNG ƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p hoamai_do 01-02-2013 25 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

  pdf10p bupbebaggo 15-01-2013 20 2   Download

Đồng bộ tài khoản