Quyết định số 1996/qđ

Xem 1-20 trên 85 kết quả Quyết định số 1996/qđ
 • Quyết định số 1996/QĐ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sách do Bộ trưởng Bộ Văn hoá,thông tin ban hành

  pdf3p lawktkt7 29-10-2009 55 3   Download

 • Quyết định số 2366/QĐ-UB-KT về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 của sáu huyện và các quận 1, 3, 6, 8, 10, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawbds7 06-11-2009 59 3   Download

 • Quyết định số 5809/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về vốn đầu tư sửa chữa lớn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt12 02-12-2009 70 3   Download

 • Quyết định số 378/QĐ-UB-KT về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf1p lawbds7 06-11-2009 49 2   Download

 • Quyết định số 4478/QĐ-UB-KT về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa vụ hè thu năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawbds7 06-11-2009 37 2   Download

 • Quyết định số 5002/QĐ-UB-KT về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 1995-1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawbds7 06-11-2009 29 2   Download

 • Quyết định số 2996/QĐ-UB-NC do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để sửa đổi khoản 5 Điều 3 quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 3325/QĐ-UB-NC ngày 15/7/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố

  pdf2p lawgtvt10 26-11-2009 34 2   Download

 • Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chính thức năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt12 02-12-2009 51 2   Download

 • Quyết định số 2541/QĐ-UB-KT về việc cho phép triển khai công tác thiết kế qui hoạch thuộc kế hoạch 1996 của Kiến trúc sư trưởng thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt12 02-12-2009 31 2   Download

 • Quyết định số 5808/QĐ-UB-KT về việc điều hòa chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf5p lawdt12 02-12-2009 32 2   Download

 • Quyết định số 6189/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư kế hoạch xây dựng cơ bản năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt12 02-12-2009 31 2   Download

 • Quyết định số 6193/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư tàu tuần tra biển Cần Giờ năm 1996 của Bộ đội biên phòng thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt12 02-12-2009 45 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÔNG TRẦN ĐĂNG TUẤN THÔI GIỮ CHỨC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p ht8287 20-12-2010 41 2   Download

 • Quyết định số 4341/QĐ-UB-QLĐT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để sửa đổi Điều 1 - Quyết định số 1890/QĐ-UB-QLĐT ngày 5/4/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu phí giao thông đường Nguyễn Tất Thành, Liên tỉnh lộ 15

  pdf2p lawgtvt10 26-11-2009 44 1   Download

 • Quyết định số 3925/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt12 02-12-2009 35 1   Download

 • Quyết định số 5310/QĐ-UB-QLĐT về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawdt12 02-12-2009 38 1   Download

 • Quyết định số 5810/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt12 02-12-2009 35 1   Download

 • Quyết định số 5882/QĐ-UB-QLĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt12 02-12-2009 35 1   Download

 • Quyết định số 6090/QĐ-UB-QLĐT về việc bổ sung chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt12 02-12-2009 34 1   Download

 • Quyết định số 15/2001/QĐ-UB về việc điểu chỉnh, bổ sung bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà và các loại kiến trúc khác để tính lệ phí trước bạ ban hành tại quyết định số 5184/QĐ-UB-KT ngày 09/11/1996 và quyết định số 5675/QĐ-UB-KT ngày 24/10/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawbds6 06-11-2009 66 10   Download

Đồng bộ tài khoản