Quyết định số 20/2011/qđubnd

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quyết định số 20/2011/qđubnd
  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2011/QĐUBND NGÀY 12/8/2011 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

    pdf4p ngu_mieu 26-10-2012 28 2   Download

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2011/QĐUBND NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

    pdf2p naubanh_chung 23-01-2013 14 2   Download

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2011/QĐUBND NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

    pdf3p mungtetmoi 21-01-2013 21 3   Download

Đồng bộ tài khoản