Quyết định số 428/qđ

Xem 1-9 trên 9 kết quả Quyết định số 428/qđ
 • Quyết định số 428/QĐ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá - Thông tin do Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành

  pdf18p truongvu 10-10-2009 68 13   Download

 • Quyết định số 428/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế

  pdf14p lawbmhc9 24-11-2009 34 2   Download

 • Quyết định số 428/QĐ-TTg về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam trực thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttyt3 30-11-2009 33 2   Download

 • Quyết định số 428/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế

  pdf15p lawktkt1 25-10-2009 52 1   Download

 • Quyết định Số 428/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 02 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 28 bổ sung. Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005, căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 3861/2013/QĐ-BYT, căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT.

  pdf2p suti91 19-11-2015 9 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf16p denngudo 05-06-2012 26 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI DÂN THUỘC HỘ NGHÈO Ở VÙNG KHÓ KHĂN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 102/2009/QĐ-TTG NGÀY 07/8/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2013 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA C

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 20 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TTHC MỚI BAN HÀNH/ TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ / THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf1p giaythethao 03-10-2012 14 1   Download

 • Chỉ thị số 428/1997/CT-TTNN về việc triển khai thanh tra hoạt động ngành điện lực và thực hiện các dự án đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn năm 1995-1996 do Thanh tra Nhà nứơc ban hành

  pdf3p lawdt12 02-12-2009 32 2   Download

Đồng bộ tài khoản