Quyết định Thủ tướng

Xem 1-20 trên 11187 kết quả Quyết định Thủ tướng
 • Quyết định Về chế độ, chính sách đối với cán bộ - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông.

  doc4p thuyhoanghuyen 24-11-2010 166 24   Download

 • Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

  doc4p chuongvd 25-11-2010 78 23   Download

 • Quyết định Ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại.

  doc11p chuongvd 25-11-2010 94 19   Download

 • Tài liệu tham khảo Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg về việc Ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

  doc18p luanhic 04-11-2010 121 18   Download

 • Quyết định số: 176/QĐ-TTg quyết định về việc phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 thủ tướng chính phủ.

  pdf12p haihoabatbuom 22-04-2010 144 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 63/2008/QĐ-TTg NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  doc4p phuongcau 05-08-2010 92 5   Download

 • Quyết định của thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

  pdf9p thuyha 24-06-2009 59 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

  pdf2p thuyha 24-06-2009 39 2   Download

 •  Quyết định số: 198/QĐ-TTg quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm.

  pdf18p tazannna 09-06-2015 22 2   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Hoạt động khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thi đua - Khen thưởng) Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức

  pdf6p meoconbunngu 27-01-2011 44 1   Download

 • Quyết định 827/QĐ-TTg năm 2013 về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Sóc Trăng, Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf2p minhhanhmh 05-03-2014 8 0   Download

 • Quyết định 707/QĐ-TTg năm 2013 về Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sê San 4A do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf12p buitubt 05-03-2014 18 0   Download

 • Quyết định 842/QĐ-TTg năm 2013 cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf2p thanhpham11 12-03-2014 16 0   Download

 • Quyết định 765/QĐ-TTg năm 2013 kiện toàn Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf3p thanhpham11 12-03-2014 9 0   Download

 • Quyết định số: 205/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

  pdf2p hoa_cuc91 28-06-2014 13 0   Download

 • Thường xuyên tổng hợp tình hình, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình địa phương;

  pdf5p haichau 24-06-2009 205 27   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ NHƠN HỘI, TỈNH BÌNH ĐỊNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p haihoabatbuom 23-04-2010 82 5   Download

 • Lĩnh vực thống kê:Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ tướng Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Ngay sau khi nhận được hồ sơ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định khen thưởng, hiện vật kèm theo Các bước Tên bước Mô tả bước 1.

  pdf3p vang_phanboi 05-08-2010 40 5   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Phát triển quỹ đất. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân quận, huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ khi có quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân Thành phố.

  pdf4p suphubeo 31-10-2010 37 5   Download

 • Quyết định số 6654/QĐ-UB về việc bổ sung kiện toàn Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp của Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf3p lawvhxh9 19-11-2009 52 4   Download

Đồng bộ tài khoản