Quyết định về việc miễn giảm thuế

Xem 1-20 trên 133 kết quả Quyết định về việc miễn giảm thuế
 • Mẫu quyết định về việc miễn giảm thuế theo Mẫu số: 03/MGTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc2p lananh 16-07-2009 606 41   Download

 • Quyết định về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ

  doc2p tuuyen 17-08-2009 222 12   Download

 • Nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành quyết định số 15/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của quốc hội về việc miễn, giảm thuế đất nông nghiệp....

  pdf3p daisyshop 31-07-2010 75 9   Download

 • Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993; Căn cứ Luật Đất đai 2003; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Căn cứ Nghị Quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Căn cứ Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế...

  pdf10p abcdef_42 02-11-2011 51 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN PHÍ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

  pdf3p thanlannho 31-05-2011 25 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: MIỄN PHÍ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

  pdf3p thanlannho 31-05-2011 17 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  pdf2p tinhkhiet2012 09-03-2012 124 35   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 163/2011/TT-BTC NGÀY 17/11/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2012 - 2014 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf4p tinhkhiet2012 09-03-2012 104 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2011/QĐ-UBND NGÀY 06/01/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ SẢN PHẨM RỪNG TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

  pdf3p tinhkhiet2012 09-03-2012 91 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ

  pdf27p chuon-chuon 13-01-2012 61 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH.

  pdf49p nuockhoangchanh 29-12-2011 19 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf8p chuon-chuon 13-01-2012 37 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ, ĐẤT, XE Ô TÔ, XE MÁY VÀ TÀU THUYỀN VẬN TẢI ĐƯỜNG THUỶ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

  pdf3p hoacuc_tim 17-07-2012 99 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THUẾ NHẬP KHẨU XE ÔTÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 15 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p suatuoi_tiettrung 15-07-2011 57 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, TÀU THUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf13p hoacuc_tim 17-07-2012 85 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

  pdf6p nuocsuoiaquafina 02-09-2011 60 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

  pdf15p nuockhoangchanh 29-12-2011 35 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DANH MỤC VÀ GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf6p hoacuc_tim 17-07-2012 58 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ

  pdf9p hoacuc_tim 17-07-2012 63 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  pdf51p hoacuc_tim 17-07-2012 62 6   Download

Đồng bộ tài khoản