Quyết định về việc sắp các đơn vị

Xem 1-14 trên 14 kết quả Quyết định về việc sắp các đơn vị
 • Quyết định về việc sắp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 89 8   Download

 • Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty Nhà nước đang sử dụng, thuộc Thành phố quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf16p lawbds2 06-11-2009 57 10   Download

 • Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ

  doc4p thanhuyen 19-08-2009 111 4   Download

 • Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty nhà nước đang sử dụng, thuộc thành phố quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf15p lawbds3 06-11-2009 62 4   Download

 • Quyết định số 621/2006/QĐ-TTg về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ y tế tại Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttyt4 30-11-2009 56 7   Download

 • Quyết định số 163/2000/QĐ-BTC về việc giao nhiệm vụ quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ do Bộ tài chính ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 45 5   Download

 • Quyết định số 340/2005/QĐ-TTg về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh9 19-11-2009 38 3   Download

 • Quyết định số 124/2001/QĐ-UB về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawbmhc5 24-11-2009 53 3   Download

 • Quyết định 340/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin

  doc2p trangson 19-08-2009 50 1   Download

 • Quyết định số 168-TTg về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt10 26-11-2009 58 1   Download

 • Quyết định số 60/2001/QĐ-BNN về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp tổ chức tinh giản biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf9p lybangbang 10-10-2009 63 5   Download

 • Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để tư vấn cho khách trước và sau chuyến đi. Các yếu tố và tiêu chuẩn thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có: Thông báo cho khách về mọi thông tin liên quan đến chuyến đi sắp tới; giải quyết thắc mắc của khách về việc đặt, giữ chỗ; xác định và tiến hành thay đổi yêu cầu đặt, giữ chỗ.

  pdf3p tangtuy14 07-06-2016 10 1   Download

 • Kế toán là một bộ phận hết sức quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Trong một doanh nghiệp việc bố trí sắp xếp hợp lý bộ máy kế toán nó có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cung cấp các thông tin của đơn vị như thông tin về TSCĐ, tiền mặt, chi phí,… từ đó giúp cho các nhà quản lý nắm bắt được các thông tin một cách chính xác và đưa ra các quyết định phù hợp. Chính vì lẽ đó việc đi sâu vào tìm hiểu về công tác quản lý nói chung...

  pdf51p hocbong1122 19-02-2013 118 51   Download

 • * Dành cho nhà tuyển dụng: 1. Trước khi gọi điện cho ứng viên, bạn cần sắp xếp các thông tin cần thiết, xem lại các điểm chính cùng với yêu cầu cần thiết cho công việc để chuẩn bị các câu hỏi phù hợp cho ứng viên. 2. Lập danh sách các câu hỏi và các điểm chính về công việc.

  pdf3p bibocumi36 26-03-2013 40 3   Download

Đồng bộ tài khoản