Quyết định về việc thanh tra thuế

Xem 1-17 trên 17 kết quả Quyết định về việc thanh tra thuế
 • Mẫu quyết định về việc thanh tra thuế theo Mẫu số: 03/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc2p tuongvan 17-07-2009 848 41   Download

 • Quyết định 460/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình Thanh tra thuế

  doc11p strips 07-08-2009 173 32   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG/BỘ PHẬN QUẢN LÝ ẤN CHỈ VÀ BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ THANH TRA TỔNG CỤC THUẾ, PHÒNG THANH TRA THUẾ/KIỂM TRA THUẾ, ĐỘI KIỂM TRA THUẾ THUỘC CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức n...

  pdf11p vienthieu 31-12-2010 117 30   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG/BỘ PHẬN QUẢN LÝ ẤN CHỈ VÀ BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ THANH TRA TỔNG CỤC THUẾ, PHÒNG THANH TRA THUẾ/KIỂM TRA THUẾ, ĐỘI KIỂM TRA THUẾ THUỘC CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

  pdf7p ht8287 20-12-2010 50 5   Download

 • Quyết định số 1662/QĐ-UBND về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành thuế từ năm 2005 đến năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

  pdf3p lawvhxh4 16-11-2009 37 2   Download

 • Quyết định số 1738/QĐ-UBND về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành thuế từ năm 2005 - 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành để bổ sung nội dung thanh tra theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành thuế từ năm 2005 - 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

  pdf1p lawttnh23 19-11-2009 51 2   Download

 • Quyết định 89/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố Hà Nội

  pdf6p 1huutri 06-08-2009 62 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI MỘT SỐ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN

  pdf3p chuon-chuon 17-01-2012 35 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÍCH HỢP VÀ DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN THIÊN NHIÊN BIỂN TỪ THANH HÓA ĐẾN BÌNH THUẬN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p dhoomagain 23-02-2012 37 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THANH TRA THUẾ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf23p luatsuminhtri 25-06-2013 16 1   Download

 • Quyết định 1166/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

  doc2p huynhphuc 16-08-2009 214 38   Download

 • Quyết định số 1166/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  pdf10p lawtttotung1 29-10-2009 79 10   Download

 • Sử dụng số liệu từ một cuộc điều tra tại thành phố Vĩnh Yên năm 2011 về quan hệ vợ chồng, với cách tiếp cận văn hóa dựa trên khung phân tích phân bổ nguồn lực tương đối. Bài viết tìm hiểu quyền quyết định của vợ và chồng với việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê… nhà, đất ở trong gia đình hiện nay cùng các yếu tố tác động.

  pdf11p nganga_08 12-10-2015 33 2   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: • Thành phần hồ sơ, bao gồm: i. Văn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC (kể từ ngày Thông tư số 128/2008/TT-BTC có hiệu lực thi hành thực hiện theo mẫu số 05/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này ii. Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở...

  doc5p phihung 25-08-2009 74 12   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Hà Nội Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở LĐTBXH, Công ty QL&PTN, UBND các Quận, Huyện (nơi có đối tượng mua nhà).

  pdf4p chauhoakieng 23-03-2011 69 1   Download

 • Những công trình đầu tiên về lý thuyết ủy quyền – tác nghiệp xuất phát từ Berle và Means [1932], Jensen và Meckling [1976]. Jensen và Meckling định nghĩa “mối quan hệ ủy quyền – tác nghiệp như là một hợp đồng theo đó một hay nhiều người (người chủ) thuê một người khác (người thừa hành) thay mặt họ thực hiện một số dịch vụ và được phép đưa ra những quyết định liên quan”.

  pdf6p bacsiquaidi123 19-07-2010 164 59   Download

 • Công văn 87/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 452/SXD-QLN ngày 01/06/2009 của Sở xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị được áp dụng chính sách miễn giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với loại nhà đã được cải tạo, xây dựng lại

  doc1p tuyettrang 07-08-2009 67 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản