Quyết định xử phạt và thuế

Xem 1-20 trên 74 kết quả Quyết định xử phạt và thuế
 • Công văn 4121/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc số ngày ra quyết định xử phạt và thuế về giá trị đất góp vốn

  doc2p huynhphuc 16-08-2009 67 4   Download

 • phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với người nộp thuế,đối với cơ quan thuế, công chức thuế, ...tổ chức có liên quan, thẩm quyền thủ tục xử lý vi phạm ...thi hành quyết định xử lý.

  pdf37p hongle 24-06-2009 4020 194   Download

 • MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THU NHẬP CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG HỘ GIA ĐÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND Ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

  pdf1p voigiay 04-11-2011 162 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu danh sách theo dõi kết quả xử phạt vi phạm đối với người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p tru_mua 16-02-2012 35 5   Download

 • Quyết định 0865/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép chứng nhận xuất xứ Mẫu S của VN cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ CHDCND Lào do Bộ Thương mại ban hành

  pdf24p truongvekien 10-10-2009 90 3   Download

 • Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

  pdf32p thanhthienhoang23 19-05-2014 60 4   Download

 • Quyết định 2977/2013/QĐ-UBND về Quy định phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  pdf9p nanghoong 31-03-2014 21 0   Download

 • Các điểm sửa đổi, bổ sung được tóm tắt theo 4 nội dung sau: Thứ nhất về Phạm vi áp dụng: Nghị định 39 bổ sung hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán bao gồm cả các hành vi vi phạm quy định về báo cáo quyết toán và các vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Thứ hai về sửa đổi các mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán lên đến 30 triệu đồng thay vì...

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 77 17   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT "QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VƯỜN QUỐC GIA YOK DON GIAI ĐOẠN 2010 - 2020" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf6p kuckucucu 16-05-2012 43 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 HUYỆN LẠNG GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf9p socoladaungot 13-07-2012 68 10   Download

 • MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THU NHẬP CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG HỘ GIA ĐÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số 1852/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh)

  pdf2p voigiay 04-11-2011 168 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2011 2015

  pdf14p socoladaungot 13-07-2012 54 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf98p meocontreocay 29-05-2011 49 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011-2020 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

  pdf11p socoladaungot 13-07-2012 48 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUẢN LÝ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI RỪNG VÀ CÂY XANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf29p meocontreocay 29-05-2011 32 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIA HẠN VÀ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG MỘT SỐ HẠNG MỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG CỦA VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p meocontreocay 29-05-2011 31 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf11p tinhkhiet2012 09-03-2012 45 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHỈ TIÊU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC NĂM 2012 CHO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC CHO NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM 2007-2012 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p tinhkhiet2012 09-03-2012 39 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN “TỐI ƯU HÓA SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG TỪ PHÂN GIA SÚC NHẰM GIẢM THIỂU KHÍ PHÁT THẢI GÂY HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH” DO CHÍNH PHỦ ĐAN MẠCH TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p meocontreocay 29-05-2011 30 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 31 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản