» 

Quyết Toán Công Trình

 • Biểu mẫu " Báo cáo quyết toán công trình"

  Biểu mẫu " Báo cáo quyết toán công trình" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán

  doc 2p bachdiemmy 16-12-2009 1102 195

 • Mẫu bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình

  pdf 2p jindo2000 14-09-2010 854 122

 • Mẫu đề nghị quyết toán công trình ( hoặc hạng mục công trình)

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đề nghị quyết toán công trình ( hoặc hạng mục công trình)

  pdf 1p jindo2000 14-09-2010 520 117

 • Thẩm tra quyết toán công trình

  Tham khảo tài liệu 'thẩm tra quyết toán công trình', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p suphubeo 31-10-2010 76 32

 • Thẩm định hồ sơ quyết toán công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ

  Tham khảo tài liệu 'thẩm định hồ sơ quyết toán công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p tiensislump 29-11-2010 65 16

 • Công văn 95/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  Công văn 95/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quyết toán công trình

  doc 1p crispy 07-08-2009 381 125

 • Thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm thuộc nguồn vốn ngân sách quận quản lý do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức lập

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế...

  pdf 7p suphubeo 31-10-2010 288 118

 • Công văn 1142/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  Công văn 1142/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán công trình chợ Hà Đông

  doc 1p hoanglinh 19-08-2009 276 98

 • Thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận- huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng...

  pdf 6p suphubeo 31-10-2010 56 23

 • Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện . Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Công thương;...

  pdf 6p satthuquachanhxanh 25-11-2010 74 23

 • Phê duyệt quyết toán công trình theo phân cấp

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận -...

  pdf 6p satthuquachanhxanh 25-11-2010 58 9

 • Bài giảng khóa học: Lập và quản lý dự toán, quyết toán công trình xây dựng

  • Khái tóan: - Các tài liệu cần thiết ít - Cách tính rất đơn giản - Sai số lớn - Phục vụ cho giai đọan lập báo cáo tiền khả thi • Dự tóan: - Các tài liệu cần thiết nhiều hơn trong khái tóan, chủ yếu căn cú vào bản vẽ - Cách tính tóan phức tạp hơn khi tính khái tóan - Sai số nhỏ hơn - Phục vụ cho giai đọan chuẩn bị thực hiện xây dựng • Quyết tóan: - Các tài liệu phải...

  doc 14p duongchilinh 13-10-2010 808 532

 • Bài giảng: Chương 6 - Kế toán doanh nghiệp xây dựng

  Xây dựng là một ngành có vị trí quan trọng trong nền kinh tế, tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và đời sống vật chất của xã hội. Để tạo ra sản phẩm ngành xây dựng đòi hỏi phải được thực hiện một cách liên tục qua nhiều khâu từ khâu thăm dò, khảo sát, thiết kế, thi công và cuối cùng là quyết toán công trình.

  pdf 22p lqvang02 19-02-2013 151 71

 • BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........, ngày .... tháng ... năm 20... BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000; Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư...

  pdf 2p vantrungtran 02-02-2010 126 50

 • Thẩm định giá vật liệu xây dựng đến chân công trình đối với hồ sơ thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận quyết định đầu tư

  Tham khảo tài liệu 'thẩm định giá vật liệu xây dựng đến chân công trình đối với hồ sơ thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản do ủy ban nhân dân quận phú nhuận quyết định đầu tư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p suphubeo 31-10-2010 73 9

 • Thẩm tra quyết toán thiết kế - dự toán công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân quận 6 lập

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch Cơ quan phối hợp (nếu có):...

  pdf 6p satthuquachanhxanh 25-11-2010 98 35

 • Công văn 42/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  Công văn 42/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán công trình

  doc 1p danguyen 19-08-2009 60 19

 • Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước được Quốc hội quyết định chủ trương và cho phép đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư

  Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành: - Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc). - Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại mục II, Phần II của Thông tư này (bản gốc). - Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản gốc hoặc bản sao). - Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý...

  doc 4p batrinh 19-08-2009 1036 368

 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành đối với việc hạch toán kế toán

  Do sự áp dụng Chuẩn mực kế toán số 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ban hành ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ban hành ngày 23/11/2007, nên việc xác định và hạch toán kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện nay đã có những điểm mới khác biệt so với trước đây. Trong quá trình quyết toán thuế TNDN một trong những công việc mà các...

  pdf 4p maybay_thaboom 30-06-2010 559 340

 • Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

  Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; định mức và giá xây dựng; hợp đồng trong hoạt động xây dựng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước( bao gồm vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh,...

  doc 27p catbui 02-06-2009 542 264

 • + Xem thêm 2090 Quyết Toán Công Trình khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản