Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007

Xem 1-20 trên 33 kết quả Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007
 • Báo cáo 82/BC-CP của Chính phủ về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007

  doc7p lythong 18-08-2009 139 56   Download

 • Nghị quyết 30/2009/QH12 của Quốc hội về việc phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2007

  doc17p lythong 18-08-2009 164 40   Download

 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Xét Tờ trình số 4098/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2008 về đề nghị phê chuẩn Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007,

  pdf3p poqueen 13-05-2013 30 4   Download

 • Quyết định 151/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007

  doc12p trongthuy 18-08-2009 362 58   Download

 • Công văn 8714/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách nhà nước theo Quyết định số 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/06/2006 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007

  pdf2p lythong 18-08-2009 126 17   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2006/NQ-HĐND NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 TỈNH BẠC LIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17

  pdf4p inoneyear2 22-03-2010 63 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2006/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf3p inoneyear2 22-03-2010 69 4   Download

 • Quyết định số 3770/2006/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawktkt1 25-10-2009 60 3   Download

 • Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf20p lawbmhc7 24-11-2009 59 3   Download

 • Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Cách thức và phương pháp nộp thuế được quy định chi tiết tại khoản 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, điều 2 Nghị định 100/2008/NĐ – CP ngày 08/9/2008 Quy định chi tiết một số điều của Thuế thu nhập cá nhân, mục II.1, phần A,...

  ppt57p can_loc 27-07-2012 114 23   Download

 • Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

  pdf2p lawttnh14 13-11-2009 64 8   Download

 • Nghị quyết 08/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2008

  doc6p mychau 18-08-2009 51 5   Download

 • Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2006 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf34p lawbmhc7 24-11-2009 50 2   Download

 • Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf12p lawbmhc7 24-11-2009 38 1   Download

 • Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

  pdf5p lawktkt1 25-10-2009 53 2   Download

 • Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND về việc dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2007 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf20p lawbmhc8 24-11-2009 41 2   Download

 • Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành

  pdf3p lawbmhc9 24-11-2009 57 2   Download

 • Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 4 ban hành

  pdf3p lawbmhc9 24-11-2009 49 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN QUY HOẠCH HOÀN THÀNH DỰ ÁN: QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT CÁC LOẠI CÂY TRỒNG VẬT NUÔI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2007 - 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf3p noel_vui 13-11-2012 14 2   Download

 • Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2006; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và danh mục công trình đầu tư năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 8 ban hành

  pdf3p lawbmhc7 24-11-2009 54 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản