Rả lời kiến nghị tại hội nghị

Xem 1-20 trên 86 kết quả Rả lời kiến nghị tại hội nghị
 • Công văn 3706/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp

  pdf2p huynhphuc 16-08-2009 39 1   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Phân tích phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến đưa ra những giải pháp, những kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện đường lối xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế" có nội dung gồm 3 chương: chương 1 phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến, chương 2 xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế thời cơ và thách thức, chương 3 những giải phá...

  doc37p galaxyhehe 24-06-2014 31 13   Download

 • LUẬN VĂN: Kế hoạch hoá nói chung ở việt nam – giảI pháp và kiến nghị .Lời nói đầu Chúng ta đều biết hoạt động của con người, của tập thể hay của một xã hội đều là những hoạt động có ý thức, có tổ chức thể hiên ý đồ chủ quan của con người, của chủ thể hoạt động.

  pdf64p window1234 10-12-2012 28 9   Download

 • kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã xuất hiện không ít những cá nhân có chức quyền, các tổ chức, đơn vị hay địa phương do buông lỏng quản lý, chạy theo tư lợi nên đã để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong quản lý kinh tế tài chính, thậm chí vi phạm pháp luật. Trong đó, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý trong bộ máy nhà nước lợi dụng để tham nhũng, dẫn đến tha hoá biến chất đã gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. ...

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 37 7   Download

 • Câu1:Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do NÁQ soạn thảo được thông qua tại hội nghị hợp nhất của Đảng (mùa xuân năm 1930). * Hoàn cảnh ra đời: -Td P xâm lc đất nc ta, lập nên những chế độ cai trị tàn độc, bóc lột ng dân. -XHVN tồn tại 2 m/t cơ bản:Toàn thể dt VN với thực dân P và bọn tay sai,Nông dân với bọn địa chủ phong kiến

  pdf57p totovo 22-09-2012 155 61   Download

 • "Các tổng công ty 90, 91 phải có một chiến lược phát triển lâu dài, ít nhất là đến năm 2001, không có chiến lược thì như là đi mà không nhìn thấy đường ", đó là lời phát biểu của thủ tướng Phan Văn Khải tại hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các Tổng công ty Nhà nước nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các Tổng công ty diễn ra trong hai ngày 23-24.8.1999, tại Hà Nội. Đây cũng là nhận định đúng đắn và yêu cầu cấp bách đối với khu vực kinh tế Nhà...

  pdf26p songngu1311 05-12-2012 53 26   Download

 • Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một sự kiện có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (2/1930) đã thông qua chính cương vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo nhấn mạnh chủ trương chiến lược là làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

  pdf15p downdown 30-07-2011 372 98   Download

 • Đường lối CNH được hinh thành từ đại hội 3 của Đảng(9- 1960))đến đại hội 6 của Đảng(12-1986)cùng với các hội nghị trung ương thì vấn đề CNH bắt đầu được hình thành trên điều kiện cụ thể ủa đất nước trong mỗi thời kì.Trước thời kì đổi mới nước ta có khoảng 25 năm...

  doc7p taisaotoilainhuthe 05-06-2011 400 78   Download

 • Chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam từ nay đến 2020 được khẳng định tại hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương Đảng khoá VIII là "Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, khơi dậy và phát huy tối đa nội lực đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, ra sức cần kiệm để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế".

  pdf55p inside33 10-12-2012 135 60   Download

 • Ngày nay chúng ta đang đựơc chứng kiến hàng ngày sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, việc Việt Nam gia nhập WTO, tham gia vào các tổ chức, các hội nghị… đã tạo ra cho các doanh nghiệp trong nước những điều kiện thuận lợi để thâm nhập thị trường quốc tế rộng lớn và đầy tiềm năng; đã tạo ra cơ hội để người tiêu dùng trong nước được tiếp cận và sử dụng những hàng hóa, dịch vụ tốt nhất của các nước.

  pdf51p coxetuanloc 07-01-2013 79 34   Download

 • A MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học xong bài này, học sinh nêu được :  Ngày 3 tháng 2 năm 1930 ,Đảng cộng sản Việt Nam ra đời . Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam .  Đảng ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại , dánh dấu thời kì cách mạng nước ta có sự lãnh đạo đúng đắn giành nhiều thắng lợi to lớn. B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :  Chân dung Nguyễn Ái Quốc .  Phiếu học...

  pdf3p abcdef_22 30-08-2011 222 33   Download

 • Đưa ra khái niệm “xây dựng xã hội” là một trong hai cống hiến lý luận to lớn và quan trọng của Hội nghị đại biểu toàn quốc lần thứ 4 Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVI năm 2004.

  pdf18p bengoan258 11-12-2011 93 26   Download

 • Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng ta diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 đến 25 tháng 4 năm 2006 thành công tốt đẹp.

  doc308p policewip 04-04-2013 90 22   Download

 • Đề tài nghiên cứu đã làm rõ cơ sở khoa học về vấn đề bảo vệ NTD và pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD; phân tích thực trạng pháp luật và thực thi bảo vệ quyền lợi NTD của Việt Nam, từ đó rút ra những bất cập cần được hoàn thiện trong hệ thống pháp luật này; đề xuất các kiến nghị về phương hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf155p tsmttc_003 06-06-2015 59 22   Download

 • Tiếp cận quan niệm của C.Mác về “xóa bỏ chế độ tư hữu” từ hai vấn đề: một là, chế độ tư hữu đã gây ra tội lỗi gì khiến cho nó cần phải bị xóa bỏ; hai là, nếu “xóa bỏ chế độ tư hữu” là cần thiết, là tất yếu thì thời điểm lịch sử của sự kiện đó là khi nào, bài viết chỉ ra rằng, sự “xóa bỏ chế độ tư hữu”chỉ có thể xảy ra một cách nội tại và tuân theo các quy luật khách quan của sự vận động và phát triển của...

  pdf11p xedapcam 05-05-2010 109 21   Download

 • Đề tài Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính - ngân hàng ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế phân tích thực thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam; xem xét các điều kiện để hình thành mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng tại Việt Nam, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi khó khăn mà hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam đang đối mặt.

  pdf98p vespa_12 16-04-2014 49 18   Download

 • 1. Kiến thức: - Học sinh biết: Lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc là người đã chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. - Đảng ra đời là 1 sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu thời kỳ cách mạng nước ta có sự lãnh đạo đúng đắn, giành nhiều thắng lợi to lớn. 2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh nhớ ơn tổ chức Đảng và Bác Hồ - người thành lập nên Đảng CSVN. ...

  pdf9p muchapgung 25-09-2010 111 15   Download

 • Tiết 79 TV.. CÂU NGHI VẤN...I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:.. Hiểu rõ câu nghi vấn không chỉ dùng để hỏi mà còn dùng để thể hiện các ý.kiến cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe doạ, bộc lộ cảm xúc.....II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:.. 1. Kiến thức:.. - Đặc điểm hình thức của câu nghi vấn... - Chức năng chính của câu nghi vấn... 2. Kĩ năng:..

  doc7p ducviet_58 07-08-2014 113 11   Download

 • SUY NGHĨ VỀ VIỆC HỌC Học để làm gì? Câu hỏi ấy nghe ra thật là tầm thường cũ rích, tưởng như không ai để ý đến; nhưng cứ như những câu trả lời của các nhà học giả xưa nay thì có một câu vắn tắt mà có thể bao quát được toàn thể và công dụng sự học là: Học để làm người Theo câu nói ấy, có kẻ lại cãi rằng: Vậy thì không học không làm người được sao?

  pdf5p motsach007 28-01-2011 58 9   Download

 • Lời mở đầu Chính sách bảo hiểm xã hội đã được Đảng, Nhà nước ta thực hiện từ năm 1960 của thế kỉ XX. Kể từ đó đến nay, chính sánh bảo hiểm xã hội đã được phát huy, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của những người lao động. Bảo hiểm xã hội (BHXH) luôn có mặt khi người lao động gặp những rủi ro: ốm đau, bệnh tật, tai nạn, tuổi già và những khó khăn khác trong cuộc sống.

  pdf9p lavie6 29-07-2011 23 9   Download

Đồng bộ tài khoản