Rà soát hộ nghèo

Xem 1-20 trên 26 kết quả Rà soát hộ nghèo
 • Tài liệu tham khảo mẫu phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm

  pdf2p den_huyenbi 26-07-2010 207 20   Download

 • Bài viết Áp dụng kết quả nghiên cứu đặc điểm hộ gia đình vào rà soát hộ nghèo chỉ ra hộ không nghèo có xu hướng gia tăng số tài sản, đồ dùng sở hữu; hộ khá giả/không nghèo sở hữu nhiều tài sản, đồ dùng cao cấp, chất lượng và tiện ích và một số nội dung khác.

  pdf8p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 12 3   Download

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO NĂM..... (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) - Báo cáo nhanh: trước 15/11/..... - Báo cáo chính thức: trước 30/11/.....

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 129 5   Download

 • KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2012

  pdf6p bupbebaggo 15-01-2013 26 2   Download

 • Thông tư Số: 24/2014/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

  doc13p minhvanthuan 19-11-2014 55 2   Download

 • Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003, căn cứ quyết định số 09/2011/QĐ-TTg. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p anhtuan716daklak 15-10-2015 28 0   Download

 • MẪU BIÊN BẢN BÌNH XÉT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO Thôn/Tổ dân

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 265 10   Download

 • THU THẬP ĐẶC ĐIỂM HỘ NGHÈO VÀ CẬN NGHÈO NĂM:........... (Chỉ dùng đối với hộ nghèo và cận nghèo) (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm)

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 42 5   Download

 • DANH SÁCH HỘ NGHÈO THUỘC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) - Báo cáo nhanh: trước 15/11/..... - Báo cáo chính thức: trước 30/11/..... TT

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 68 3   Download

 • DANH SÁCH HỘ NGHÈO CÓ THÀNH VIÊN LÀ ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) - Báo cáo nhanh: trước 15/11/.....

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 47 3   Download

 • Hội nghị triển khai công tác điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015 "Quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015" trình bày về các bước, quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

  ppt18p nakatamimosa 30-11-2015 21 3   Download

 • PHIẾU KHẢO SÁT THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH NĂM... (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) 1. Họ tên chủ hộ:....................................... Hộ số:............................................... 2. Địa chỉ:............................................................................................................. Tỉnh/Thành phố : ....................................................

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 259 48   Download

 • ĐÁNH GIÁ NHANH HỘ CÓ KHẢ NĂNG RƠI NGHÈO, CẬN NGHÈO (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) Số TT Họ và tên chủ hộ (Ghi tên tất cả các hộ cần rà soát) Phân loại hộ theo điểm tài sản Số lượng tài sản Nhóm A1 x 20 điểm Số lượng tài sản Nhóm A2 x 5 điểm Số lượng tài sản Nhóm A3 x 3 điểm Tổng số...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 34 6   Download

 • ĐÁNH GIÁ NHANH HỘ CÓ KHẢ NĂNG THOÁT NGHÈO (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) Số TT Họ và tên chủ hộ (Ghi tên các hộ nghèo có khả năng thoát) Tổng số yếu tố đặc trưng hộ nghèo* Hộ có số yếu tố cột 1 lớn hơn hoặc bằng số yếu tố quy định ►Hộ vẫn nghèo, không cần rà soát 2 Hộ có số yếu tố cột...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 31 3   Download

 • Quyết định 749/QĐ-LĐTBXH năm 2013 phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  pdf9p thanhpham11 11-03-2014 22 1   Download

 • Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành

  pdf7p lawvhxh7 16-11-2009 147 28   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO HÀNG NĂM

  pdf13p cunghoangdao 28-12-2012 92 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2012, TỈNH SÓC TRĂNG

  pdf13p vuonnhomini 07-02-2013 26 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf7p kuckucucu 16-05-2012 31 1   Download

 • Mục tiêu của báo cáo là: Rà soát, phân tích, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo tỉnh Trà Vinh nhằm nâng cao thu nhập và lợi nhuận toàn chuỗi, góp phần phát triển ổn định và bền vững chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo nói chung, nâng cao thu nhập cho hộ trồng lúa nói riêng, đặc biệt là hộ nghèo và cận nghèo.

  doc75p longphdtailieu 06-12-2017 24 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản