Rà soát hồ sơ

Xem 1-20 trên 135 kết quả Rà soát hồ sơ
 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VỀ RÀ SOÁT HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT CỦA CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI NGÀN TRƯƠI, TỈNH HÀ TĨNH

  pdf2p oggianoel 08-01-2013 24 1   Download

 • KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2012

  pdf6p bupbebaggo 15-01-2013 26 2   Download

 • Thông tư Số: 24/2014/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

  doc13p minhvanthuan 19-11-2014 60 2   Download

 • Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003, căn cứ quyết định số 09/2011/QĐ-TTg. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p anhtuan716daklak 15-10-2015 28 0   Download

 • Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm soát mọi tài liệu, bao gồm tài liệu nội bộ và tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài được đưa vào áp dụng trong Công ty.Tài liệu và dữ liệu cần kiểm soát theo thủ tục theo cấu trúc hệ thống tài liệu của công ty đưa ra.

  pdf22p trangdai 15-10-2009 263 136   Download

 • Mục đích: Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm soát mọi tài liệu, bao gồm tài liệu nội bộ và tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài được đưa vào áp dụng trong Công ty. Phạm vi: Tài liệu và dữ liệu cần kiểm soát theo thủ tục này bao gồm các tài liệu theo phần định nghĩa dưới đây.

  doc0p khanhvi 03-03-2009 215 67   Download

 • Hồ sơ vụ án hình sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc giải quyết vu án hình sự.Để các quyết định của hội đồng xét xử đưa ra chính xác, thực sự dân chủ, khách quan đảm bảo quyền lợi của những người tham gia tố tụng đặc biệt là bị cáo

  doc20p crystalheart115 23-01-2010 269 70   Download

 • 1. Không thể “về đích” với hồ sơ cũ rích Nếu đã không “săn” việc trong thời gian dài, có thể bạn sẽ theo thói quen: lấy bộ hồ sơ tìm việc gần đây, thêm những thành tích mới của mình rồi đem nộp. Tuy nhiên, hãy kiểm tra lại hồ sơ của bạn vì có thể nó đã “nhiều năm tuổi” và nội dung đã quá lỗi thời. Ít nhất, bạn nên rà soát kỹ lưỡng hồ sơ và loại bỏ tất cả những thông tin không còn phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp hiện tại. Chẳng hạn...

  pdf3p bibocumi31 05-03-2013 51 16   Download

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO NĂM..... (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) - Báo cáo nhanh: trước 15/11/..... - Báo cáo chính thức: trước 30/11/.....

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 135 5   Download

 • Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành

  pdf7p lawvhxh7 16-11-2009 149 28   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO HÀNG NĂM

  pdf13p cunghoangdao 28-12-2012 92 11   Download

 • Các quy trình bằng văn bản phải được đào tạo cho nhân viên thực hiện và có hệ thống kiểm soát để bảo đảm quy trình viết ra được tuân thủ nghiêm ngặt . Mục đích là nhằm bảo đảm quá trình được thực hiện giống nhau tại mọi thời điểm , loại trừ những sai sót do chủ quan gây ra .

  doc12p tuonghuy71 05-02-2014 34 3   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VỀ VIỆC RÀ SOÁT HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC THỦY YÊN DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC THỦY YÊN - THỦY CAM, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 13 2   Download

 • Công văn số 7919/VPCP-V.I ngày 02/10/2015 của Văn phòng chính phủ V/v rà soát, kiểm tra các container nghi chứa hàng cấm, hàng nhập lậu xét báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia tại Văn bản số 33/BC-VPTC ngày 14 tháng 9 năm 2015 về kết quả thực hiện phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu các mặt hàng cấm nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 13 0   Download

 • PHIẾU KHẢO SÁT THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH NĂM... (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) 1. Họ tên chủ hộ:....................................... Hộ số:............................................... 2. Địa chỉ:............................................................................................................. Tỉnh/Thành phố : ....................................................

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 273 49   Download

 • Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc rà soát và điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf43p lawdt1 02-12-2009 68 5   Download

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 117/TB-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP RÀ SOÁT CÁC TRẠM THU PHÍ TRÊN HỆ THỐNG QUỐC LỘ

  pdf2p bunbohue1810 21-06-2010 61 5   Download

 • ĐÁNH GIÁ NHANH HỘ CÓ KHẢ NĂNG RƠI NGHÈO, CẬN NGHÈO (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) Số TT Họ và tên chủ hộ (Ghi tên tất cả các hộ cần rà soát) Phân loại hộ theo điểm tài sản Số lượng tài sản Nhóm A1 x 20 điểm Số lượng tài sản Nhóm A2 x 5 điểm Số lượng tài sản Nhóm A3 x 3 điểm Tổng số...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 34 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

  pdf38p naubanh_chung 23-01-2013 24 4   Download

 • MẪU BIÊN BẢN BÌNH XÉT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO Thôn/Tổ dân

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 278 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản