Radical prostatectomy

Xem 1-20 trên 30 kết quả Radical prostatectomy
 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí hóa học quốc tế đề tài : Urinary and sexual outcomes in long-term (5+ years) prostate cancer disease free survivors after radical prostatectomy

  pdf8p panasonic07 04-01-2012 24 6   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Biobanking after robotic-assisted radical prostatectomy: a quality assessment of providing prostate tissue for RNA studies

  pdf9p dauphong6 05-01-2012 23 4   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Validation study of a web-based assessment of functional recovery after radical prostatectomy

  pdf7p panasonic05 23-12-2011 42 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí hóa học đề tài : Validation study of a web-based assessment of functional recovery after radical prostatectomy

  pdf7p dauphong10 31-01-2012 21 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Radiation Oncology cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: " Salvage radiotherapy for biochemical relapse after complete PSA response following radical prostatectomy: outcome and prognostic factors for patients who have never received hormonal therapy...

  pdf9p toshiba10 15-10-2011 24 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Peritoneal dissemination of prostate cancer due to laparoscopic radical prostatectomy: a case report...

  pdf4p thulanh25 07-12-2011 22 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí sinh học đề tài : Biobanking after robotic-assisted radical prostatectomy: a quality assessment of providing prostate tissue for RNA studies

  pdf9p dauphong8 14-01-2012 16 2   Download

 • Mô-đun đào tạo phẫu thuật: 12 phân đoạn của tuyến tiền liệt nội soi Radical Eextraperitoneal, với 5 mức độ khó khăn. (23) Bước không. Mô tả Module thủ tục phẫu thuật (mức độ khó khăn) I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trocar vị trí và bóc tách các vết rạch không gian

  pdf20p meomap4 09-12-2011 45 3   Download

 • “Laparoscopy“ is derived from two Greek words meaning “flank” and “insight.” Laparoscopy is the established term although „celioscopy“, meaning intraabdominal insight, would have been more accurate. Today “laparoscopy” describes a procedure during which contents of the intraperitoneal cavity or of the extraperitoneal space are examined and manipulated in a diagnostic or therapeutic intervention.

  pdf200p 951864273 09-05-2012 37 11   Download

 • In open or laparoscopic radical prostatectomy, residual cancer relates with PSA failure. RTURPCa is probably less invasive than radical prostatectomy and more flexible in the point that the second operation can be indicated and easily done to eliminate residual cancer when PSA shows a successive rise. The second RTUR-PCa was required in 46 patients. But this is considered just a technical issue because the need for the second operation has decreased as the surgeon has become experienced.

  pdf478p ti_du_hoang 10-08-2012 25 7   Download

 • Bắt đầu từ cổ bàng quang một đường rạch song phương sắc nét của fascia phủ bề mặt tuyến tiền liệt được thực hiện distally về phía đỉnh medially dây chằng puboprostatic. Mục tiêu chính là để tạo ra những điểm mốc nơi bóc tách sẽ tiếp tục được thực hiện sau đó trong suốt quá trình.

  pdf20p meomap4 09-12-2011 21 5   Download

 • We were able to obtain satisfactory postoperative PSA levels by RTUR-PCa comparable with open radical prostatectomy. But we recently started to think that, after a considerable number of the procedures, minimal residual prostate tissue at the part where cancer was not detected by biopsy might not necessarily prevent the radicality of the disease in carefully selected patients. We performed prostate biopsy to get information about the localization of cancer. The results of cancer localization from operative specimens were consistent with those from biopsy specimens in 46.7%....

  pdf826p ti_du_hoang 10-08-2012 50 5   Download

 • Radical Prostatectomy The goal of radical prostatectomy is to excise the cancer completely with a clear margin, to maintain continence by preserving the external sphincter, and to preserve potency by preserving the autonomic nerves in the neurovascular bundle. Radical prostatectomy is advised for patients with a life expectancy of 10 years and is performed using a retropubic, perineal, or laparoscopic approach. Outcomes can be predicted using postoperative nomograms that consider pretreatment factors and the pathologic findings at surgery. PSA failure is defined as a value above 0.

  pdf5p konheokonmummim 03-12-2010 41 4   Download

 • Phẫu thuật nội soi tiết niệu Leipzig Liebigstraße 20 04103 Leipzig, Đức e-mail: stolj@medizin.uni-leipzig.de Gettman Matthew T., MD Phó Giáo sư của Khoa tiết niệu 7S Mayo Clinic Gonda, 200 1st Street SW Rochester, MN 55905, USA e-mail: Gettman.Matthew @ mayo.edu

  pdf20p meomap4 09-12-2011 17 4   Download

 • Nếu vấn đề (tức là biến chứng chảy máu) xảy ra trong quá trình hoạt động, áp lực được tăng lên bởi bác sĩ phẫu thuật lên đến 20 mmHg. Điều này nên được áp dụng phối hợp chặt chẽ với bác sĩ gây mê, vì nó luôn gắn liền với khó khăn về hệ thống thông gió cơ khí

  pdf20p meomap4 09-12-2011 20 4   Download

 • Hai mạch máu tiếp hợp với nhau bây giờ là tiếp tục theo chiều ngang trên cả hai bên. Ở phía bên trái (09:00), các mũi khâu được ném trái tay, trái tay và ở phía bên phải (03:00) thuận tay, thuận tay, như được hiển thị. Các mũi khâu này là tương đối dễ dàng để thực hiện và nên được thực hiện trong một bước

  pdf20p meomap4 09-12-2011 23 4   Download

 • Studies were also carried out on digitally-reconstructed radical prostatectomy specimens which showed the inadequacy of the traditional sextant biopsy method. In one study by Chen et al., simulation biopsy strategies were conducted on whole-mount radical prostatectomy specimens from 180 patients and it was found that only 73% of cancers were detected by sextant biopsy (Chen et al., 1997).

  pdf234p ti_du_hoang 10-08-2012 33 4   Download

 • For patients with a rising PSA after radiation therapy, salvage prostatectomy can be considered if the disease was "curable" at the outset, if persistent disease has been documented by a biopsy of the prostate, and if no metastatic disease is seen on imaging studies. Unfortunately, case selection is poorly defined in most series, and morbidities are significant. As currently performed, virtually all patients are impotent after salvage radical prostatectomy, and ~45% have either total urinary incontinence or stress incontinence.

  pdf5p konheokonmummim 03-12-2010 40 3   Download

 • dẫn đến khối lượng thủy triều cao nhất là giữ không đổi để giảm sự khác biệt áp suất. Nói chung, chúng tôi nhằm mục đích cho các khối lượng thủy triều 6-8 ml / kg, tỷ lệ hô hấp 12-16/min và một tỷ lệ hít vào:

  pdf20p meomap4 09-12-2011 17 3   Download

 • Khi sử dụng phương pháp này, sự gia tăng CO2 cuối kỳ thở ra có thể được duy trì trong giới hạn chính đáng. Chỉ trong một vài bệnh nhân với một sự gia tăng đáng kể CO2 endtidal (~ 50 mmHg; nhìn thấy chỉ với thời gian hoạt động dài) là tần số thông gió ban đầu tăng lên 24-28/min.

  pdf20p meomap4 09-12-2011 24 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản