Rails 2

Xem 1-20 trên 28 kết quả Rails 2
 • This book is written for Rails 2. As this printing of the book is going to press, the current generally available Gem version of Rails is 2.2.2. The code in this book has been tested against this version. This book started life with the same text as the Second Edition, which covered Rails 1.2.6. Pages containing this original text have a gray heading and footer. As we migrate content to Rails 2, you’ll find the header color changes to red. The Rails core team is continuing to work on Rails 2.

  pdf762p stingdau_123 26-01-2013 56 16   Download

 • Ruby on Rails has shaken up the web development industry in a huge way—espe­ cially when you consider that version 1.0 of Rails was only released in December 2005. The huge waves of enthusiasm for the new framework, originally in weblogs and later in the more traditional media, are probably the reason why this book is in your hands. This book will lead you through the components that make up the Rails framework by building a clone of the popular story-sharing web site digg.com. This will give you a chance to get your feet wet building a simple, yet comprehensive web...

  pdf173p namde04 04-05-2013 23 2   Download

 • Agile publishing for agile developers Under Construction The book you’re reading is still under development. As part of our Beta book program, we’re releasing this copy well before a normal book would be released. That way you’re able to get this content a couple of months before it’s available in finished form, and we’ll get feedback to make the book even better. The idea is that everyone wins! Be warned. The book has not had a full technical edit, so it will contain errors. It has not been copyedited, so it will be full of typos and other weirdness. And there’s...

  pdf472p stingdau_123 26-01-2013 41 14   Download

 • Ready to transport your web applications into the Web 2.0 era? Head First Rails takes your programming -- and productivity -- to the max. You'll learn everything from the fundamentals of Rails scaffolding to building customized interactive web apps using Rails' rich set of tools and the MVC framework.

  pdf433p rose_12 07-12-2012 36 9   Download

 • Hệ thống cung cấp nhiên liệu CRDI (common rail diesel injection) được điều khiển bằng điện tử có các ưu điểm lớn như: áp suất phun cao, có thể thay đổi áp suất và thời điểm phun thích hợp tùy theo các chế độ làm việc của động cơ. Điều này thích hợp cho việc sử dụng nhiên liệu diesel phun mồi để tạo tia lửa đốt cháy hỗn hợp khí CNG trong động cơ dual fuel CNG-diesel.

  pdf1p sunshine_6 15-07-2013 77 17   Download

 • Ruby có 2 bản hiện thực chính: bộ thông dịch Ruby chính thức, bản được dùng phổ biến nhất, và JRuby, bản hiện thực dựa trên ngôn ngữ Java. Bộ thông dịch Ruby đã được hiện thực trên nhiều platforms khác nhau, bao gồm Unix, Microsoft Windows, DOS, Mac OS X, OS/2, Amiga và một số khác. Bản chính thức của Ruby có kèm theo "IRB", là bộ thông dịch dạng dòng lệnh trực tiếp (interactive command-line interpreter) giúp cho việc kiểm tra code nhanh chóng....

  pdf52p xingau8 04-09-2011 39 11   Download

 • The collective load is the basis for determining the average speeds (2,387 min–1) and the average driving speed (111 km/h). For each of the load cases the tooth load acting on the pinion and the reaction loads from the bearings have to be calculated both for forward and backward motion (percentage times 50 % each). In addition to these forces, the bearings are subjected to loads due to the rotor weight, the unbalanced magnetic pull, unbalanced loads and rail shocks. Of these loads only the rotor weight, GL, is known; therefore, it is multiplied by a supplementary factor fz = 1.

  pdf223p beobobeo 01-08-2012 56 10   Download

 • Đoạn mã sau định nghĩa một class tên là Person. Bên cạnh phương thức 'initialize', là hàm tạo dùng để tạo ra đối tượng mới, nó có 2 phương thức khác: một là override toán tử so sánh (vì thế Array#sort có thể sắp xếp theo tuổi) và cái còn lại là override phương thức to_s (vì thế Kernel#puts có thể định dạng dữ liệu ra của nó).

  pdf58p xingau8 04-09-2011 27 7   Download

 • Chúng tôi sẽ xem xét một số phương pháp của bộ nhớ đệm xem có thể loại bỏ các yêu cầu năng động hoàn toàn. Rails cung cấp ba cấp độ khác nhau của bộ nhớ đệm xem, đều có ưu và khuyết điểm riêng của mình. Mặc dù bộ nhớ đệm trang cung cấp cho bạn những lợi ích hiệu suất lớn nhất, nó cũng là khó khăn nhất để quản lý.

  pdf56p kennguyen8 10-11-2011 35 7   Download

 • Phiên bản ổn địn mới nhất là 1.9.2. Ruby 1.9 có nhiều thay đổi đáng kể so với dòng 1.8. Ví như: Biến cục bộ trong khối lệnh Thêm cú pháp khai báo hàm nặc danh (fun = -(a,b) { puts a + b }) Chọn kiểu mã hóa ký tự cho từng chuỗi Socket API mới (hỗ trợ IPv6)

  pdf30p xingau8 04-09-2011 29 6   Download

 • Sound Walls and Railings 62.1 Sound Walls Introduction • Selection Of Sound Walls • Design Considerations • Ground-Mounted Sound Walls • Bridge-Mounted Sound Walls • Independent Sound Wall Structures 62 Farzin Lackpour Parsons Brinckerhoff-FG, Inc. 62.2 Bridge Railings Introduction • Vehicular Railings • Bicycle Railings • Pedestrian Railings • Structural Specifications and Guidelines for Bicycle and Pedestrian Railings Fuat S. Guzaltan Parsons Brinckerhoff-FG, Inc. 62.1 Sound Walls 62.1.1 Introduction 62.1.1.

  pdf29p naunho 27-12-2010 77 4   Download

 • Phương pháp này có tới 1. Capture giá trị từ biểu mẫu để cư trú một đối tượng đặt hàng mô hình mới. 2. Thêm mục hàng giỏ hàng của chúng tôi được ra lệnh. 3. Xác nhận và lưu theo thứ tự. Nếu điều này không, hiển thị các thông báo thích hợp và cho phép người dùng sửa chữa bất kỳ vấn đề. 4. Một khi lệnh được lưu thành công, hiển thị lại các trang danh mục, bao gồm một thông báo xác nhận rằng đơn đặt hàng đã được đặt.

  pdf55p myngoc1 07-09-2011 27 4   Download

 • Rails đã xây dựng hỗ trợ cho các cuộc gọi AJAX, mà làm cho nó rất dễ dàng để đặt ứng dụng của bạn theo dõi với Web, phiên bản 2.0. Trước hết, nó có các mẫu thử nghiệm, 4 hiệu ứng, DragDrop, và kiểm soát các thư viện JavaScript được xây dựng trong. Những thư viện gọn gàng bọc tất cả các loại hữu ích AJAX và các công cụ thao tác trên DOM trong một tốt đẹp,

  pdf55p myngoc1 07-09-2011 24 3   Download

 • Nhiệm vụ bình luận ở trên cùng của tạo đảm bảo rằng bản sao? có tất cả các id nó cần (Mục 16.1.2) 0,8 RJS trong trường hợp này phục hồi liên kết "Thêm một lời" bằng cách sử dụng page.show (nghịch đảo của page.hide) trong khi thay thế HTML trong div ý kiến với kết quả trong việc xử lý

  pdf51p kimku7 26-10-2011 31 3   Download

 • Inflation changes the number of jobs supported per $ 1 billion of spending on public transportation. Consequently, over time, more dollars are needed to accomplish the same public transportation investment. Other economic impacts are associated with the job impacts. Corresponding to the 36,000 jobs is approximately $3.6 billion of added business output (sales volume), which provides $1.8 billion of GDP (gross domestic product, or “value added”) -- including $1.6 billion of worker income and $0.2 billion of corporate income.

  pdf36p trinhcaidat 19-04-2013 22 3   Download

 • Động cơ sử dụng Common Rail System có tính hiệu năng, tính kinh tế nhiên liệu tăng cao, tiếng ồn nhỏ ít rung động và khí thải sạch Sơ đồ hệ thống: Sơ đồ hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử dùng ống phân phối 1- Lọc nhiên liệu; 2- Bơm cao áp; 3- Thùng nhiên liệu; 4- Vòi phun; 5- Bộ giới hạn áp suất; 6- Common rail; 7- Cảm biến áp suất nhiên liệu Hệ thống Common Rail gồm các khối chức năng: - Khối dầu thấp áp: gồm thùng dầu, bơm tiếp dầu, bộ l...

  pdf3p gaunau123 24-11-2011 306 120   Download

 • CodeIgniter là một nền tảng ứng dụng web nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP bởi Rick Ellis (CEO của EllisLab, Inc). Phiên bản đầu tiên được phát hành ngày 28.02.2006, phiên bản hiện tại: 1.7.2 (phát hành ngày 11.09.2009). Ý tưởng xây dựng CodeIgniter được dựa trên Ruby on Rails, một nền tảng ứng dụng web được viết bằng ngôn ngữ Ruby. Hiện tại, CodeIgniter đang được phát triển bởi ExpressionEngine Development Team thuộc EllisLab, Inc....

  pdf0p duyhanit 15-12-2012 169 62   Download

 • For each transit site, impact scores are calculated from the survey data results, and are as displayed as shown in Tables 8.1 and 8.2 (CTA Red Line), Tables 8.5 and 8.6 (CTA Blue Line), Tables 8.9 and 8.10 (Combined CTA Rail) Tables 8.15 and 8.16 (Sun Tran, Albuquerque), and Tables 8.22 and 8.23 (GLTC, Lynchburg, VA). First, data for whether or not a customer has experienced a problem with each attribute is cross-tabulated with mean overall satisfaction. Thus, for example as shown in Table 8.

  pdf20p dathao 20-10-2009 107 28   Download

 • Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng Yêu cầu an toàn Elevator - Cabins, counteweights, guide rails - Safety requirements Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thang máy dẫn động bằng điện được phân loại và định theo TCVN 5744 : 1993, và quy định các yêu cầu an toàn đối với cabin, đối trọng và ray dẫn hướng 1. Yêu cầu chung 1.1 Cabin, đối trọng phải di chuyển theo ray dẫn hướng ; số lượng ray ít nhất là 2. 1.2.

  pdf8p caott2 17-05-2011 121 22   Download

 • A.P. Rajshekhar, Senior Developer with Red Hat, has more than 7 years of experience in IT, having worked on applications ranging from enterprise-level web applications and game development to android applications. His endeavors include development of Learning Management System, Health Systems, Supply Management Solution, and Xbox-based games. He has extensive knowledge of different technologies (SOA, Portal, Java Persistence, and .NET Persistence) and platforms (Sharepoint and JBoss EAP). He is also the author of Building Dynamic Web 2.

  pdf276p phungnguyet_123 25-02-2013 43 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản