Raman

Xem 1-20 trên 83 kết quả Raman
 • Phổ học (Spectroscopy) là phương pháp đo và phân tích bức x ạ đi ện từ đ ược hấp thụ hoặc phát xạ khi các điện tử, phân tử, nguyên tử, ion ...trong mẫu do dịch chuyển từ một mức năng lượng cho phép này đên này đến một mức năng lượng cho phép khác Bức xạ điện tử sẽ tạo ra lưỡng cực dao động với tần số f0 trong phân tử. Lưỡng cực sẽ phát hoặc tán xạ bức xạ có tần số f0. Đây là hiệu ứng tán xạ Rayleigh. Trong phổ Raman, bức xạ này bị...

  doc29p dq_vinh 26-11-2011 254 93   Download

 • Bài báo cáo quang phô raman bộ môn vật lý ứng dụng, của sinh viên Phan trung Vĩnh trường đại học khoa học tự nhiên. Bài báo cáo khảo sát về hoạt động hồng ngoại và hoạt động raman , để giúp các bạn nắm vững hơn về quang phổ raman mời các bạn tham khảo tài liệu sau.

  ppt18p myphuong160884 20-02-2014 81 27   Download

 • Mặc dù tán xạ không đàn hồi của phần tử ánh sáng, một hiện tượng.được biết như tán xạ Raman, được tìm ra bởi C.V. Raman trong năm 1928, nhưng hiện tượng phi tuyến của tán xạ Raman kích thích không được chứng minh cho đến năm 1962.

  doc77p nguyenan122 15-09-2013 48 15   Download

 • .PHARMACEUTICAL APPLICATIONS OF RAMAN SPECTROSCOPY Edited By ˇ ˇ ´ SLOBODAN SASIC Pfizer, Ltd., Sandwich, UK WILEY-INTERSCIENCE A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION ..PHARMACEUTICAL APPLICATIONS OF RAMAN SPECTROSCOPY ..

  pdf286p aries23 29-09-2012 50 10   Download

 • Titanium Silicalite-1 (TS-1) with different contents of titanium were prepared according to the procedure as described in our report [1]. IR, Raman, XRD spectroscopies were used to identify the structure and in-framework, extra-framework titanium ions of TS-1. It is proven that Laser Raman spectroscopy is the most effective method to study the synthesis of TS-1.

  pdf5p uocvong02 24-09-2015 23 4   Download

 • It is no surprise to see the micro-Raman Group at Lille come forth with this timely publication to document the present state of Raman microscopy. A quarter century has passed since the early attempts at Raman microsampling when the field began to merge with, and complement, other microprobe techniques. In the late 1960s to the early '70s, it was mainly the electron beam methods that opened up the microscopic domain to instrumental analysis, aside from classical light microscopy.

  pdf471p waduroi 03-11-2012 45 2   Download

 • Bài giảng Bộ khuyếch đại Raman cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm bộ khuyếch đại Raman, phân loại bộ khuyếch đại Raman, cơ chế của bộ khuyếch đại Raman. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Điện tử viễn thông và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf22p cocacola_05 30-10-2015 9 3   Download

 • Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu diễn biến hình thành và mất đi các liên kết hóa học trong quá trình chế tạo vật liệu ORMOSIL bằng phương pháp sol-gel từ chất ban đầu là metyltrimetoxysilan bằng phương pháp quang phổ Raman.

  pdf5p uocvong02 24-09-2015 7 2   Download

 • A new functionalized conducting poly(5-hydroxy-1,4-naphthoquinone-co-5-hydroxy-3-acetic acid-1,4-naphthoquinone) with electroactive quinone group was studied by in situ Raman spectroscopy. The Raman results confirmed a good reversible transformation between two structures: quinoid and hydroquinoid ones during reduction-oxidation processes.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 5 2   Download

 • Năng lượng của các dao động phân tử hoặc sự quay phân tử nằm trong vùng hồng ngoại của phổ điện từ. ? Dao động hoặc sự quay của phân tử có thể đo được bằng hai cách : +) Trực tiếp bằng hấp thụ trong phổ hồng ngoại hoặc +) Gián tiếp bằng tia tán xạ trong phổ Raman.

  doc14p huuvan16489 03-12-2010 210 85   Download

 • Quan sát trong Error! Reference source not found. ta thấy các bộ khuyếch đại Raman có thể đạt được hệ số tăng ích 20-dB với công suất bơm khoảng 1W. Trong trường hợp lý tưởng

  pdf17p kimku1 29-08-2011 74 28   Download

 • Mặc dù phải tính đến cả sự suy thoái xung khi mô tả quá trình SRS nhưng ta có thể bỏ qua để nhằm mục đích ước lượng ngưỡng Raman. Lúc này phương trình (1.21)

  pdf22p kimku1 29-08-2011 62 26   Download

 • Nhiễu tán xạ Rayleigh kép DRS:Tương đương với 2 hiện tượng tán xạ đơn: Một tán xạ phản xạ và một tán xạ tới Khuếch đại tự phát (ASE) truyền trong hướng nghịch sẽ được phản xạ lại trong hướng thuận nhờ DRS. Nhiễu do thời gian sống của electron tại trạng thái kích thích ngắn Nhiễu phát xạ tự phát ASE Nhiễu do bước sóng ánh sáng bơm và ánh sáng tín hiệu gần nhau

  ppt19p nguyenan122 15-09-2013 86 25   Download

 • Tính toán tham số Trong các chương trình mô phỏng ảnh hưởng của SRS đến dạng của tín hiệu có liên quan đến tham số “Walk-off” d và hệ số khuyếch đại Raman. Do đó trước khi mô phỏng cần phải tính toán cả hai tham số này.

  pdf13p kimku1 29-08-2011 66 18   Download

 • Thông tin quang có tổ chức hệ thống cũng như các hệ thống thông tin khác, thành phần cơ bản nhất của hệ thống thông tin quang luôn tuân thủ theo một hệ thống thông tin chung. Đây là nguyên lý mà loài người đã sử dụng ngay từ thời kỳ khai sinh ra các hình thức thông tin

  pdf47p muathi2013 18-05-2013 58 17   Download

 • Although inelastic scattering of light from molecules, a phenomenon now known as Raman scattering, was observed by C. V. Raman in 1928, the nonlinear phenomenon of stimulated Raman scattering was not demonstrated until 1962. Soon after low-loss silica fibers became available around 1970, Roger Stolen and coworkers used stimulated Raman scattering in such fibers not only for amplification of optical signals but also for constructing fiber-based Raman lasers.

  pdf389p nguyenthai_thinh 16-03-2013 48 14   Download

 • Tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) là một phương pháp mạnh nhận dạng các phân tử ở những hàm lượng rất thấp – một kĩ thuật tỏ ra rất hữu dụng trong chẩn đoán y khoa, pháp lí, và nhận dạng những loại thuốc mới.

  pdf5p heavenmaster1995 22-08-2011 38 12   Download

 • many new developments in infrared and Raman instrumentation, such as high sensitive detectors, charge-coupled devices (CCD) and array detectors, laser excitation sources, step-scan technique, photoacoustic detection, spectral depth profiling, light-fiber optics, mapping and imaging in the field of microscopy, time resolved and surface-enhanced methods - in order to mention a few of these significant improvements. Of course this progress in vibrational spectroscopy is closely connected with the enormous development in computer technique.

  pdf184p kinhdo0908 11-10-2012 37 9   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo nghiên cứu khoa học: "tán xạ raman cưỡng bức trong gần đúng ba chiều"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p phalinh14 07-08-2011 30 7   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Spontaneous confocal Raman microscopy–a tool to study the uptake of nanoparticles and carbon nanotubes into cells

  pdf4p sting04 08-02-2012 28 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản