Raman

Xem 1-20 trên 125 kết quả Raman
 • Phổ học (Spectroscopy) là phương pháp đo và phân tích bức x ạ đi ện từ đ ược hấp thụ hoặc phát xạ khi các điện tử, phân tử, nguyên tử, ion ...trong mẫu do dịch chuyển từ một mức năng lượng cho phép này đên này đến một mức năng lượng cho phép khác Bức xạ điện tử sẽ tạo ra lưỡng cực dao động với tần số f0 trong phân tử. Lưỡng cực sẽ phát hoặc tán xạ bức xạ có tần số f0. Đây là hiệu ứng tán xạ Rayleigh. Trong phổ Raman, bức xạ này bị...

  doc29p dq_vinh 26-11-2011 258 93   Download

 • Bài báo cáo quang phô raman bộ môn vật lý ứng dụng, của sinh viên Phan trung Vĩnh trường đại học khoa học tự nhiên. Bài báo cáo khảo sát về hoạt động hồng ngoại và hoạt động raman , để giúp các bạn nắm vững hơn về quang phổ raman mời các bạn tham khảo tài liệu sau.

  ppt18p myphuong160884 20-02-2014 83 28   Download

 • Mặc dù tán xạ không đàn hồi của phần tử ánh sáng, một hiện tượng.được biết như tán xạ Raman, được tìm ra bởi C.V. Raman trong năm 1928, nhưng hiện tượng phi tuyến của tán xạ Raman kích thích không được chứng minh cho đến năm 1962.

  doc77p nguyenan122 15-09-2013 51 17   Download

 • Đề tài: Ứng dụng quang phổ Raman trong công nghiệp và môi trường giới thiệu về FT-Raman, phổ FT-Raman trong công nghiệp sơn, ứng dụng phổ FT-Raman trong công nghiệp thực phẩm, nhuộm, hóa dầu, phổ Raman laser sử dụng trong nghiên cứu sự ăn mòn kim loại, ứng dụng phổ Raman trong nghiên cứu môi trường.

  pdf22p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 23 15   Download

 • .PHARMACEUTICAL APPLICATIONS OF RAMAN SPECTROSCOPY Edited By ˇ ˇ ´ SLOBODAN SASIC Pfizer, Ltd., Sandwich, UK WILEY-INTERSCIENCE A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION ..PHARMACEUTICAL APPLICATIONS OF RAMAN SPECTROSCOPY ..

  pdf286p aries23 29-09-2012 50 10   Download

 • Dưới đay là bài thuyết trình Cơ sở lý thuyết quang phổ học Raman, bài thuyết trình tập trung làm rõ về lịch sử quang phổ học Raman, các đơn vị năng lượng và phổ phân tử, dao động các phân tử hai nguyên tử, nguồn gốc phổ Raman, các thông số xác đinh tần số dao động.

  pdf30p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 16 8   Download

 • Bài thuyết trình Phổ Raman tăng cường bề mặt nêu lên nguyên lý của phổ Raman tăng cường bề mặt, sơ đồ thiết bị đo SERS, bề mặt kim loại phủ lên đế, Plamon bề mặt, những yêu cầu của phương pháp SERS và một số nội dung khác.

  pdf16p maiyeumaiyeu10 17-09-2016 21 6   Download

 • Luận án "Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang và định hướng ứng dụng trong tán xạ raman tăng cường bề mặt của các hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng" nghiên cứu chế tạo các hệ tán xạ Raman tăng cường bề mặt trên đế Si bằng phương pháp ăn mòn hóa học có sự trợ giúp của kim loại và phương pháp ăn mòn điện hóa có sự trợ giúp của kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf187p lovivivi000 22-12-2016 18 6   Download

 • Trên cơ sở tính chất khuếch đại Raman ngược trong môi trường Raman (hay sợi quang) và tính chất lọc lựa quang của bộ liên kết bán phi tuyến, đề xuất trên lý thuyết các hệ nén xung quang kết hợp từ môi trường tán xạ Raman và bộ liên kết bán phi tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p hetiheti 02-03-2017 19 6   Download

 • Bộ khuếch đại Raman là bộ khuếch đại sử dụng những tính chất bên trong sợi quang để khuyếch đại tín hiệu. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài thuyết trình Bộ khuếch đại Raman sau đây. Với các bạn chuyên ngành Vật lý thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf21p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 16 5   Download

 • Bài thuyết trình Phương pháp quang phổ Raman phân giải thời gian (Time-resolved Raman (TR ) spectroscopy) sau đây bao gồm những nội dung về đối tượng phân tích, nguyên lí đo thiết bị đo, ứng dụng của phương pháp quang phổ Raman phân giải thời gian.

  pdf8p maiyeumaiyeu10 17-09-2016 23 5   Download

 • Titanium Silicalite-1 (TS-1) with different contents of titanium were prepared according to the procedure as described in our report [1]. IR, Raman, XRD spectroscopies were used to identify the structure and in-framework, extra-framework titanium ions of TS-1. It is proven that Laser Raman spectroscopy is the most effective method to study the synthesis of TS-1.

  pdf5p uocvong02 24-09-2015 23 4   Download

 • Tài liệu Quang phổ Raman tách nền và phổ raman áp suất cao nêu lên kỹ thuật MI, phổ Raman của mẫu MI, ứng dụng của phổ Raman tách nền, phổ Raman áp suất cao,... Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf26p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 18 4   Download

 • It is no surprise to see the micro-Raman Group at Lille come forth with this timely publication to document the present state of Raman microscopy. A quarter century has passed since the early attempts at Raman microsampling when the field began to merge with, and complement, other microprobe techniques. In the late 1960s to the early '70s, it was mainly the electron beam methods that opened up the microscopic domain to instrumental analysis, aside from classical light microscopy.

  pdf471p waduroi 03-11-2012 46 3   Download

 • Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu diễn biến hình thành và mất đi các liên kết hóa học trong quá trình chế tạo vật liệu ORMOSIL bằng phương pháp sol-gel từ chất ban đầu là metyltrimetoxysilan bằng phương pháp quang phổ Raman.

  pdf5p uocvong02 24-09-2015 9 3   Download

 • Bài giảng Bộ khuyếch đại Raman cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm bộ khuyếch đại Raman, phân loại bộ khuyếch đại Raman, cơ chế của bộ khuyếch đại Raman. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Điện tử viễn thông và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf22p cocacola_05 30-10-2015 9 3   Download

 • Bài giảng Quang phổ Raman phi tuyến được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về hiệu ứng Raman tinh tế, hiệu ứng Raman kích thích, hiệu ứng Raman đảo ngược, phổ Raman đối Stokes kết hợp, phổ Raman âm quang.

  pdf16p maiyeumaiyeu10 17-09-2016 17 3   Download

 • Bài thuyết trình Matrix – Isolation raman spectroscopy bao gồm những nội dung về kỹ thuật MI(Matrix-Isolation), phương pháp tổng hợp các phân tử mẫu MI, cấu tạo của thiết bị tạo mẫu MI, phổ MI Raman, ứng dụng của phổ MI Raman.

  pdf31p maiyeumaiyeu10 17-09-2016 11 3   Download

 • A new functionalized conducting poly(5-hydroxy-1,4-naphthoquinone-co-5-hydroxy-3-acetic acid-1,4-naphthoquinone) with electroactive quinone group was studied by in situ Raman spectroscopy. The Raman results confirmed a good reversible transformation between two structures: quinoid and hydroquinoid ones during reduction-oxidation processes.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 5 2   Download

 • Bài giảng Phổ Raman sai phân giới thiệu tới các bạn những nội dung về xác định tỷ số khử phân cực, raman difference spectroscopy. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Với các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf8p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 5 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản