Redirectors

Xem 1-4 trên 4 kết quả Redirectors
 • Netcat là 1 tool cho phép ghi và đọc data thông qua TCP và UDP. Netcat có thể sử dụng như là port scanner, backdoor, port redirector, port listener...Trong bài lab này tôi sẽ demo quá trình hack, hoàn toàn chỉ sử dụng Netcat, để chứng minh netcat rất uyển chuyển. Port Scanning với Netcat....

  doc47p thanlong2711 15-09-2009 650 352   Download

 • This tutorial is designed for beginners only and This tutorial explains the basics of shell programming by showing some examples of shell programs. Its not help or manual for the shell. While reading this tutorial you can find manual quite useful ( type man bash at $ prompt to see manual pages). Manual contains all necessary information you need, but it won't have that much examples, which makes idea more clear. For that reason, this tutorial contains examples rather than all the features of shell....

  pdf46p tamhnd 19-05-2009 538 160   Download

 • Tại sao một số sách chỉ định các thành phần phần mềm nhất định, chẳng hạn như redirectors, hoạt động ở lớp ứng dụng, trong khi những người khác nói mà redirectors làm việc ở lớp trình bày không? A: Có một vài lý do cho sự khác biệt.

  pdf74p kimku7 27-10-2011 32 3   Download

 • Trước tiên, có rất nhiều loại khác nhau của redirectors mạng, một số trong đó là một phần của hệ điều hành, và những người khác (chẳng hạn như phần mềm Novell 32 khách hàng để kết nối một máy tính Windows với một mạng NetWare) được thực hiện bởi các bên thứ ba.

  pdf74p kimku7 27-10-2011 32 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản