Redis

Xem 1-15 trên 15 kết quả Redis
 • Two years since its initial release, Redis already has an impressive list of adopters, including Engine Yard, GitHub, Craigslist, and Digg. This open source data structure server is built for speed and flexibility, making it ideal for many applications. If you're using Redis, or considering it, this concise cookbook provides recipes for a variety of issues you're likely to face.

  pdf72p titatu_123 01-03-2013 54 12   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí toán học quốc tế đề tài: Frankl-F¨ redi Type Inequalities for Polynomial Semi-lattices u Jin...

  pdf15p thulanh3 10-09-2011 27 3   Download

 • Cho tới đầu thế kỷ 17, hầu như mọi người, từ giới khoa học đến dân Francesco thường, mọi người đều Redi quan niệm rằng các (1626sinh vật từ loài không 1698) xương sống (như côn trùng, giun, …) đến loài động vật có xương sống (như ếch, nhái, cá chình…) đều được hình thành từ tự nhiên, nghĩa là chúng được sinh ra, hình thành và lớn lên là hoàn toàn do ngẫu nhiên và tự nhiên.

  pdf23p heoxinhkute4 27-09-2010 47 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Department of Mathematic dành cho các bạn yêu thích môn toán học đề tài: On a Conjecture of Frankl and F¨redi u...

  pdf16p thulanh7 05-10-2011 26 2   Download

 • I. Quy tắc đọc trọng âm dựa vào âm tiết và chữ cái 1- Từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu eg: ready [' redi ] NGOẠI LỆ: paper [ pei' pơ] career [kơ' riơ] rely [ ri' lai ]

  pdf10p may0505 22-04-2011 81 40   Download

 • Quy tắc đọc trọng âm dựa vào âm tiết và chữ cái 1- Từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu eg: ready [' redi ] NGOẠI LỆ: paper [ pei' pơ] career [kơ' riơ] rely [ ri' lai ]

  pdf7p miumiu111 30-03-2011 87 37   Download

 • I. Quy tắc đọc trọng âm dựa vào âm tiết và chữ cái 1- Từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu eg: ready [' redi ] NGOẠI LỆ: paper [ pei' pơ] rely [ ri' lai ] 2-Từ 2 âm tiết nhưng được cấu tạo

  doc0p ngaksnb 15-11-2011 78 26   Download

 • Data is getting bigger and more complex by the day, and so are the choices in handling that data. As a modern application developer you need to understand the emerging field of data management, both RDBMS and NoSQL. Seven Databases in Seven Weeks takes you on a tour of some of the hottest open source databases today. In the tradition of Bruce A. Tate's Seven Languages in Seven Weeks, this book goes beyond your basic tutorial to explore the essential concepts at the core each technology.

  pdf347p hoa_can 26-01-2013 42 11   Download

 • Implement JPA repositories with lesser code Includes functional sample projects that demonstrate the described concepts in action and help you start experimenting right away. Provides step-by-step instructions and a lot of code examples that are easy to follow and help you to get started from page one.

  pdf314p hoa_can 29-01-2013 36 8   Download

 • Short vowel /e/ (Nguyên âm ngắn /e/) .Unit 3 Short vowel /e/ Nguyên âm ngắn /e/ Introduction /e/ is a short and relaxed sound. Open your mouth wide. It's pronounced /e/.../e/. Check /t ek/ Head /hed/ Scent /sent/ Met /met/ Bell /bel/ Member /'membər/ Jealous /'d eləs/ Ready /'redi/ Many /'meni/ Breakfast /'brekfəst/ .Send his friend a letter! /send h z frend ə 'letər/ Let's rent a tent. /lets rent ə tent/ Ben never gets upset. /ben nevər gets p'set/ Fred said it again and again. /fred sed t ə'gen ən ə'gen/ Peg slept from six until ten and then left.

  pdf7p camdodoisinhvien 26-06-2013 32 6   Download

 • Hindawi Publishing Corporation Fixed Point Theory and Applications Volume 2011, Article ID 297360, 14 pages doi:10.1155/2011/297360 Research Article Impact of Common Property (E.A.) on Fixed Point Theorems in Fuzzy Metric Spaces D. Gopal,1 M. Imdad,2 and C.

  pdf14p dauphong13 09-02-2012 28 4   Download

 • 1546- Girolamo Fracastoro (1478, 1553). cho rằng các cơ thể nhỏ bé là tác nhân gây ra bệnh tật. Ông viết bài thơ Syphilis sive de morbo gallico (1530) và từ tựa đề của bài thơ đó, người ta dùng đề đặt tên bệnh 1590-1608- Zacharias Janssen lần đầu tiên lắp ghép kính hiển vi. 1676- Antony van Leeuwenhoek (1632-1723) hoàn thiện kính hiển vi và khám phá ra thế giới vi sinh vật (mà ông gọi là anmalcules).

  pdf12p nhucbodoan 11-05-2011 39 3   Download

 • Health and Quality of Life Outcomes BioMed Central Commentary Open Access The need for scientists and judges to work together: regarding a new European network Amedeo Santosuosso*1,3 and Carlo Alberto Redi2,3 Address: 1Judge, Court of Milan, Via Freguglia 1, 20121 MILANO Italy, 2Director, Laboratorio di Biologia dello Sviluppo – Università degli Studi di Pavia, Piazza Botta 9, 27100 PAVIA, Italy and 3Promoting Group of the European Network for Life Sciences, Health and the Courts (ENLSC) Email: Amedeo Santosuosso* - amedeo.santosuosso@fastwebnet.it; Carlo Alberto Redi - redi@unipv.

  pdf6p sting02 31-01-2012 28 3   Download

 • Redis là một cách lưu trữ dữ liệu kiểu key/value, nó thực thi trên server ANSI C, redis cung cấp nhiều cách làm việc khác nhau để thực hiện một việc đơn giản : lưu trữ value(“aaa”) tới key(“redis”), trong đó với các keys chỉ hỗ trợ kiểu string thì với values sẽ hỗ trợ nhiều kiểu định dạng khác nhau

  pdf13p tuanhoangbank123 15-07-2013 41 3   Download

 • Considering with my selfe, right Honorable and my singular good Lord, how redie (no doubt) manie will be to accuse me of vaine presumption, for enterprising to deale in this so weightie a worke, and so far aboue my reach to accomplish: I haue thought good to aduertise your Honour, by what occasion I was first induced to vndertake the same, although the cause that moued me thereto hath (in part) yer this beene signified vnto your good Lordship.

  pdf34p nhokheo3 28-04-2013 28 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản