Relay

Xem 1-20 trên 413 kết quả Relay
 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh, kỹ thuật viên chuyên ngành điện, chuyên môn bảo vệ relay và tự động hóa trong hệ thống điện - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN

  ppt39p bk20062011 20-01-2011 904 429   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh, kỹ thuật viên chuyên ngành điện, chuyên môn bảo vệ relay và tự động hóa trong hệ thống điện - CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN ĐO LƯỜNG

  ppt32p bk20062011 20-01-2011 636 361   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh, kỹ thuật viên chuyên ngành điện, chuyên môn bảo vệ relay và tự động hóa trong hệ thống điện - KỸ THUẬT CHẾ TẠO RƠLE

  ppt47p bk20062011 20-01-2011 594 343   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh, kỹ thuật viên chuyên ngành điện, chuyên môn bảo vệ relay và tự động hóa trong hệ thống điện - BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT

  ppt37p bk20062011 20-01-2011 583 301   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh, kỹ thuật viên chuyên ngành điện, chuyên môn bảo vệ relay và tự động hóa trong hệ thống điện - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG

  ppt14p bk20062011 20-01-2011 504 254   Download

 • Trong bài tập này bạn sẽ được hướng dẫn Thiết kế mạch in cho mạch relay bảo vệ dòng 1 pha. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p phantran71188 05-11-2010 518 153   Download

 • Tham khảo tài liệu 'điện tử, điện công nghiệp, rơle (relay) bảo vệ phần 1', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p babankimcuong 29-03-2011 437 160   Download

 • Mô tả công nghệ Frame relay, công nghệ kết nối mạng WAN giữa các văn phòng chi nhánh của công ty vừa và nhỏ.

  pdf0p timgikhongbiet 29-05-2009 339 131   Download

 • GiớI THIệU Quyển sách này là cái nhìn tổng quát về ISDN ( B-ISDN ), cùng với chìa khoá của công nghệ mạng : frame relay ( FR - truyền khung ) và mode truyền không đồng bộ ( ATM ). Sự tiêu chuẩn hoá ISDN và B-ISDN , sự phát triển của FR và ATM đều chịu áp lực của thị tr-ờng phải giảm giá việc truyền tiếng nói , dữ liệu và phải mở rộng dịch vụ mạng để cung cấp khả năng truyền dữ liệu và video tốc độ cao. Trong ch-ơng này chúng ta tranh luận...

  pdf12p thachthaoxanh 28-08-2011 176 90   Download

 • Trình bày được ký hiệu của các relay thời gian thông dụng, xác định được các vị trí các ngõ vào của các Timer thông dụng.

  pdf0p phuong31586 22-04-2011 317 67   Download

 • I . Giới thiệu: Trong quá trình hoạc tập em đã vẽ và thiết kế mạch in cho Mạch relay bảo vệ dòng 3 pha có sơ đồ nguyên lý sau : Sơ đồ gồm có các linh kiện 2 port nối với nguồn 1 SCR 3 điện trở

  doc21p nhoc_ngo3171 03-10-2011 212 57   Download

 • Xuât́ hiêṇ từ năm 1994, Frame Relay đa ̃ va ̀ đang la ̀ môṭ dic̣ h vu ̣ co ́ tôć độ phat́ triên̉ nhanh nhât́ hiêṇ nay. Doanh thu cuả dic̣ h vu ̣ Frame Relay tăng tư ̀ 830 triêụ USD trong năm 1995 lên 3,9 tỷ USD năm 1997. Trong nhưñ g năm trươć đây, dic̣ h vụ Frame Relay đươc̣ coi là môṭ dic̣ h vụ maọ hiêm̉ đôí vơí cać nhà cung câṕ dic̣ h vụ viêñ thông. Tuy nhiên, đêń nay đa ̃ co ́ khoan̉ g 24 nhà cung câṕ dic̣ h vu ̣ viêñ thông ơ...

  doc17p nguyentucuong1990 28-12-2012 186 63   Download

 • Tham khảo tài liệu 'isdn và băng thông rộng với frame relay và atm - phần 2 mạng số đa dịch vụ - chương 9', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p thachthaoxanh 28-08-2011 117 40   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo thực hành lab frame relay', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc30p jioruby 03-01-2013 70 14   Download

 • Frame Relay is a virtual-circuit wide-area network that was designed in response to demands for a new type of WAN in the late 1980s and early 1990s.

  ppt38p trada85 22-01-2013 34 7   Download

 • Upon completing this module, you will be able to: Use Cisco IOS commands to configure an operational serial Frame Relay connection and Frame Relay subinterfaces, given a functioning router Use show commands to identify anomalies in an operational serial Frame Relay connection and Frame Relay subinterfaces, given a functioning router Use debug commands to identify events and anomalies in an operational serial Frame Relay connection and Frame Relay subinterfaces, given a functioning router and an operational serial Frame Relay connection...

  ppt22p trinhvang 25-01-2013 36 6   Download

 • Upon completing this lesson, you will be able to: Use Cisco IOS commands to configure a Frame Relay network, given a functioning router Use show commands to identify anomalies in the Frame Relay PVCs, given a functioning router and an operational Frame Relay network Use debug commands to identify events and anomalies in the Frame Relay PVCs, given a functioning router and an operational Frame Relay network

  ppt17p trinhvang 25-01-2013 28 6   Download

 • Đề cương bài tập lớn Relay Technology in LTE với mục tiêu nghiên cứu giải pháp Relay trong mạng LTE khắc phục tình trạng phủ sóng yếu. Nội dung của đề tài giới thiệu công nghệ mạng Relay trong LTE, các vấn đề liên quan tới triển khai Realay trong mạng LTE, mục đích sử dụng Relay trong Mạng LTE. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p quanot 02-05-2014 58 9   Download

 • Ebook Type MVAJ Tripping and Control Relays presrent of safety section; installing, commissioning and serviecing; equipment operating conditions; older products; decommissioning and disposal; technical specifications.

  pdf23p tayson2002 01-04-2015 22 2   Download

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 29 - Cấu hình Frame Relay Suninterface trình bày những nội dung về giới thiệu Fame relay, mô tả bài lab và đồ hình, cấu hình. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf0p gaugau1905 02-12-2015 29 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản